Evropská dobrovolná služba v oblasti interkulturní práce s mládeží

5. 2. 2013

Od září 2013 hledá Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde mladého člověka z Česka nebo Slovenska, jenž by rád strávil rok v Evropské dobrovolné službě.

 

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde je společenství dětí a mládeže ve věku od 10 do 26 let. Těžiště jeho práce tvoří setkávání se středoevropskými a východoevropskými sousedy.

Pokud je ti 20-26 let, ovládáš německý jazyk a máš od září roku 2013 do srpna roku následujícího čas, můžeš poslat svoji žádost o místo nebo o informace Sandře Steinert (steinert@junge-aktion.de). Vítek Wodák, současný evropský dobrovolník u Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde, ti je také kdykoli k dispozici (evs@junge-aktion.de).

Co tě čeká:
- aktivní a pestrý rok v Mnichově,
- nejrůznější úkoly v rámci projektů a v kanceláři,
- spoluvytváření seminářů, akcí a jiných mezinárodních projektů,
- mnoho interkulturních zkušeností.

Co za svoji práci dostaneš:
- kapesné a stravné,
- bezplatné ubytování (na koleji),
- pojištění,
- účast na dvou seminářích pro dobrovolníky, na nichž poznáš mladé lidi z celého světa,
- kurz němčiny dle tvých předchozích znalostí,
- Pas mládeže jako doklad o úspěšném absolvování dobrovolné služby.

Uzávěrka přihlášek
31. března 2013

V rámci přihlášky pošli následující dokumenty:
životopis, motivační dopis

Podrobnější informace najdeš na http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6002290838

EFD in der interkulturellen Jugendarbeit

5. 2. 2013

Ab September 2013 bietet die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde die Möglichkeit für einen jungen Menschen aus Tschechien oder der Slowakei, für ein Jahr einen Freiwilligendienst zu absolvieren.

 

Die Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 26 Jahren. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Begegnungen mittel- und osteuropäischer Nachbarn.

Wenn du zwischen 20 und 26 Jahren alt bist, (Grund-)Kenntnisse der deutschen Sprache und von September 2013 bis August 2014 Zeit hast, kannst du dich bei Sandra Steinert (steinert@junge-aktion.de) bewerben oder informieren. Vítek Wodák, der bis August 2013 seinen Freiwilligendienst bei der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde macht, kann dir ebenfalls jederzeit Auskunft geben (evs@junge-aktion.de).

Dich erwartet:
- ein aktives und abwechslungsreiches Jahr in München
- verschiedenste Aufgaben bei Projekten und im Büro
- Mitgestaltung von Seminaren, Veranstaltungen und anderen internationalen Projekten
- viele interkulturelle Erfahrungen

Du bekommst dafür:
- monatliches Taschengeld und Essensgeld
- freie Unterkunft (in einem Studentenwohnheim)
- Versicherung
- Teilnahme an zwei Freiwilligen-Seminaren in Deutschland, bei denen du junge Menschen aus der ganzen Welt kennen lernen wirst
- einen Deutsch-Sprachkurs, passend zu deinen Vorkenntnissen
- Youthpass für die erfolgreiche Absolvierung des Freiwilligendienstes

Bewerbungsschluss:
31. März 2013

Bitte bewirb dich mit folgenden Unterlagen:
Lebenslauf, Motivationsschreiben

Mehr Infos: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6002290838

Blog Blog Studium Studium Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch News News Němčina Deutsch Kultura Kultur Stipendia Stipendien