Evropská soutěž o nejlepší esej 2013

22. 1. 2013

„V současné krizi vzniká často dojem, že Evropany více věcí rozděluje než spojuje. Ono spojující bychom si měli více uvědomovat," říká Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde.{C}  A o to jde v esejistické soutěži, k účasti na níž jsou vyzváni všichni vysokoškolští studenti/studentky a doktorandi/doktorandky z Německa, Česka a Slovenska. Tématem eseje je otázka „Co ještě drží Evropany pohromadě?"

Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením europoslanců Martina Kastlera a Jana Březiny. Výherci mohou své práce představit v rámci XXII. Brněnského sympozia „Dialog v srdci Evropy", které se koná od 22. do 24. března 2013. Nejlepší eseje budou publikovány v tisku.

Rozsah esejů: 1-3 stránky (DIN A4), mohou být napsány v češtině, němčině nebo slovenštině. Obzvláště vítány jsou příspěvky psané v cizím jazyce.

Hlavní cena: 500 euro (2. místo 300 euro, 3. místo 200 euro)
Svůj příspěvěk pošli nejpozději 8. února 2013 na adresu martin.kastler@europarl.europa.eu.
Nezapomeň uvést následující údaje: jméno, adresa, e-mailová adresa, věk, univerzita, studijní obor, telefonní číslo.

Další informace najdeš na http://goo.gl/ZpTcA

Europäischer Essaywettbewerb für Studierende 2013

22. 1. 2013

„In der aktuellen Krise entsteht oft der Eindruck, uns Europäer würde mehr trennen als verbinden. Wir sollten uns das Verbindende stärker bewusst machen“, meint Martin Kastler,Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde.  Und darum geht es in dem Essaywettbewerb, an dessen Teilnahme alle HochschulstudentInnen und DoktorandInnen aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei aufgerufen sind. Thema des Essays ist die Frage „Was hält (uns in) Europa noch zusammen?"

Die GewinnerInnen werden durch eine Jury aus Repräsentanten deutscher und tschechischer Institutionen unter dem Vorsitz von Martin Kastler MdEP und Jan Březina MdEP ermittelt. Die Preisträger haben die Möglichkeit, ihre prämierten Essays im Rahmen des XXII. Brünner Symposiums „Dialog in der Mitte Europas“ vom 22. bis 24. März 2013 vorzustellen. Eine Veröffentlichung der prämierten Arbeiten ist geplant.

Umfang des Essays: 1-3 Seiten (DIN A4), in deutscher, tschechischer oder slowakischer Sprache. Besonders begrüßt werden Beiträge in der jeweils anderen Landessprache.

Hauptpreis: 500 € (2. Platz 300 €, 3. Platz 200 €)
Einsendeschluss: 8. Februar 2013
Einsendungen via E-Mail bitte an: martin.kastler@europarl.europa.eu
Notwendige Angaben: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Alter, Universität, Studienfach, Telefonnummer

Weitere Informationen: http://goo.gl/ZpTcA

Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Stipendia Stipendien Kultura Kultur Semináře Seminare Blog Blog News News Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement