Evropská dobrovolná služba v Regensburku

2. 3. 2017

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu, Německo, hledá od 1. září 2017 na dobu jednoho roku dva dobrovolníky nebo dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby programu Evropské unie Erasmus+

Náplň činnosti:
Dva čeští dobrovolníci v Regensburgu spolu s jedním německým dobrovolníkem v Plzni společně v přeshraničním týmu spravují dvojjazyčný česko-německý internetový portál pro mladé lidi www.ahoj.info a organizují dva nebo tři vlastní vícedenní vzdělávací semináře pro mladé lidi z Česka a Německa, případně další jednodenní česko-německé akce. Jako plnohodnotní členové týmu naší kanceláře se účastní dalších aktivit v oblasti mezinárodní práce s mládeží, pracovních porad nebo akci pro veřejnost.

Výhodou uchazeče / uchazečky je: 
- zájem o práci s mládeží a česko-německou spolupráci
- zájem o on-line žurnalistiku
- základní znalosti němčiny
- komunikativní a otevřená osobnost, schopnost nalézt radost v práci ve dvojjazyčném týmu
- podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště v Česku

Rámcové podmínky:
Dobrovolná služba trvá 12 měsíců od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Týdenní pracovní doba je 35 hodin. Dobrovolník obdrží měsíční kapesné, stravné, ubytování, jazykový kurz a dva dny dovolené za každý měsíc. Více informací naleznete na www.ahoj.info/evsproject. Obecné informace o Evropské dobrovolné službě naleznete na www.ahoj.info/volunteering.

Jak se přihlásit:
- zašlete krátký průvodní dopis, strukturovaný životopis a motivační dopis v němčině nebo angličtině e-mailem pí Stefanie Schütz na adresu tandem@tandem-org.de
- uzávěrka pro přihlášky je 11. dubna 2017

Koho kontaktovat:
Bližší info k EDS ti rádi poskytnou současní dobrovolníci v Regensburgu Simona (simona@ahoj.info) a Kateřina (katerina@ahoj.info).

Europäischer Freiwilligendienst in Pilsen

2. 3. 2017

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Plzeň, Tschechien sucht  zum 1. September 2017 für ein Jahr eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes.

Der Arbeitsbereich:
Ein/eine Freiwilliger/Freiwillige aus Deutschland betreut in Pilsen mit zwei weiteren tschechischen Freiwilligen in Regensburg gemeinsam das deutsch-tschechische Jugendportal www.ahoj.info. Sie organisieren zusammen zwei oder drei eigene Bildungsseminare für junge Menschen aus beiden Ländern zu einem Thema ihrer Wahl. Die Bildungsseminare können weiter durch kleinere Veranstaltungen und Jugendaustauschmaßnahmen ergänzt werden. Als vollwertige Teammitglieder beteiligen sie sich außerdem an verschiedenen Veranstaltungen des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch.

Von Vorteil für Bewerber/-innen sind:
- Interesse an der Jugendarbeit und der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit
- Interesse für Online-Journalistik
- sichere Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse der tschechischen Sprache oder das Interesse, Tschechisch zu lernen
- der/die Bewerber/-in sollte kommunikativ und aufgeschlossen sein und Spaß an der Arbeit in einem binationalen Team haben
- Voraussetzungen sind Wohnsitz in Deutschland und ein Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Rahmenbedingungen:
Die Dauer des Aufenthaltes beträgt 12 Monate vom 1. September 2017 bis 31. August 2018. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Der/die Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, freie Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Aufenthaltsmonat. Weitere Informationen finden Sie unter www.ahoj.info/evsproject oder allgemein zum Freiwilligendienst in Tschechien unter www.ahoj.info/volunteering.

Als Entsendeorganisation ist das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Regensburg vorgesehen.

Bewerbung:
- formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben via E-Mail an Alexander Klozar, klozar@tandem-org.cz
- Bewerbungsschluss: 11. April 2017

Die aktuelle Freiwillige im Projekt ahoj.info beantwortet euch gerne Fragen zu ihrem europäischen Freiwilligenjahr in Pilsen

Kontakt:  heidi@ahoj.info

Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Kultura Kultur Němčina Deutsch News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch