Evropská dobrovolná služba u Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu

30. 1. 2015

Od září 2015 nabízí Ackermann-Gemeinde pro zájemce  z Česka opět příležitost, strávit jako evropský dobrovolník/dobrovolnice rok ve Würzburgu.

Ackermann-Gemeinde je součástí katolické církve a její členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů.

Je ti od 18 do 30 let, pocházíš z Čech, umíš aspoň trochu německy a máš čas od září 2015 do srpna 2016? Pak se můžeš přihlásit u Veroniky Tomsové (ackermann-gemeinde@bistum-wuerzburg.de)

Co tě čeká?

 • aktivní a pestrý rok v Mnichově
 • různé úkoly v rámci projektů i při práci v kanceláři
 • příprava seminářů, akcí a dalších mezinárodních projektů
 • mnoho interkulturních zkušeností!

Tvé konkrétní činnosti:

 • spolupráce při organizaci česko-německých vzdělávacích projektů
 • podpora zaměstnanců a dobrovolníků při přípravě dalších projektů
 • úprava a aktualizace webových stránek a účtu na facebooku

Obdržíš za to:

 • měsíční kapesné a stravné
 • ubytování
 • zdravotní pojištění
 • účast na dvou seminářích pro dobrovolníky v Německu
 • jazykový kurz
 • tutorku, která tě bude celý rok doprovázet
 • Youth Pass za úspěšné absolvování dobrovolné služby

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2015

O místo dobrovolníka se můžeš ucházet s následujícími podklady: životopis a motivační dopis.

Europäischer Freiwilligensdienst bei der Ackermann-Gemeinde in Würzburg

30. 1. 2015

Ab September 2015 bietet die Ackermann-Gemeinde wieder die Möglichkeit für einen jungen Interessenten aus Tschechien, ein Jahr als ein/e Europäische Freiwillige/r in Würzburg zu verbringen.

Die Ackermann-Gemeinde ist ein Teil der katholischen Kirche und ihre Mitglieder engagieren sich im Gebiet der deutsch-tschechisch-slowakischen Beziehungen.

Bist du zwischen 18 und 30 Jahren alt, hast einen Wohnsitz in Tschechien, sprichst mindestens ein bisschen Deutsch und hast Zeit von September 2015 bis August 2016? Dann kannst du bei Veronika Tomsová (ackermann-gemeinde@bistum-wuerzburg.de) bewerben.

Dich erwartet:

 • ein aktives und abwechslungsreiches Jahr in Würzburg
 • verschiedenste Aufgaben bei Projekten und im Büro
 • Mitgestaltung verschiedener Seminare, Veranstaltungen und anderer internationaler Projekte
 • viele interkulturelle Erfahrungen!

Deine konkreten Tätigkeiten:

 • Mitarbeit bei der Organisation deutsch-tschechischer Bildungsprojekte
 • Unterstützung der Mitarbeiter und der Freiwilligen bei der Vorbereitung weiterer Projekte
 • Bearbeitung und Aktualisierung der Webseiten und des Facebook Accounts

Du bekommst dafür:

 • monatliches Taschengeld und Essensgeld
 • Unterkunft
 • Krankenversicherung
 • Teilnahme an zwei Seminaren für die Freiwilligen in Deutschland
 • Sprachkurs
 • Tutorin, die dich das ganze Jahr betreuen wird
 • Youth Pass für die erfolgreiche Absolvierung des Freiwilligendienstes

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2015

Bitte bewirb dich mit folgenden Unterlagen: Lebenslauf, Motivationsschreiben.

 

Semináře Seminare Stipendia Stipendien Studium Studium Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News