EVS u Totemu - Regionálního dobrovolnického centra

31. 7. 2013

V rámci Evropské dobrovolné služby hledá TOTEM dva dobrovolníky/dvě dobrovolnice pro práci ve vícegeneračním domě. Jejich úkolem bude příprava a plánování kulturních aktivit, pohybových her, společenských odpolední apod. pro skupinu aktivních seniorů.

Možné je též zapojení do rozbíhajících se mezigeneračních projektů a podílení se na spolupráci s různými zařízeními - například v oblasti volného času pro postižené děti, tematických klubů nebo konverzace v cizím jazyce pro seniory.

Kde?
Plzeň, Česká republika

Kdy?
od října 2013

Výhodou uchazečů/uchazeček je:
- zájem o práci se seniory,
- komunikativnost, otevřenost,
- podmínkou je bydliště v Německu a věk mezi 18 a 30 lety.

Rámcové podmínky:
- délka: 12 měsíců,
- týdenní pracovní doba 35 hodin,
- kapesné, stravné, ubytování, jazykový kurz, tutor,
- nárok na 24 dnů dovolené za rok.

Přihláška:
- přihlášku se životopisem a krátkým motivačním dopisem v angličtině pošli e-mailem Zuzaně Friedlové (friedlova@totem-rdc.cz),
- obecné otázky k EVS ti rád zodpoví Alexander Klozar (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, klozar@tandem.adam.cz).

Webová stránka hostitelské organizace: www.totem-rdc.cz.

EVS bei TOTEM - Regionales Freiwilligenzentrum

31. 7. 2013

Im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes sucht TOTEM zwei Freiwillige, die im Team eines Mehrgenerationenhauses arbeiten.Dabei sollen sie Projekte wie kulturelle Aktivitäten, Bewegungsspiele, Gesellschaftsnachmittage usw. für eine Zielgruppe von aktiven Senioren planen und durchführen.

TOTEM bietet auch Mitarbeit in anlaufenden generationsübergreifenden Projekten und Mitwirkung bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen an z. B. bei Freizeitangeboten für behinderte Kinder, Themenclubs oder Fremdsprachenkonversation mit Senioren.

Wo?
in Plzeň (Pilsen), Tschechien

Wann?
ab Oktober 2013

Von Vorteil für die BewerberInnen sind:
- Interesse für die Arbeit mit Senioren
- der/die BewerberIn sollte kommunikativ und aufgeschlossen sein
- Bedingung sind Wohnsitz in Deutschland und Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Rahmenbedingungen:
- Dauer: 12 Monate
- wöchentliche Arbeitszeit: 35 Stunden.
- monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft, Sprachkurs und ein Tutor
- Anspruch auf 24 Urlaubstage im Jahr

Bewerbung:
- formlose Bewerbung mit Lebenslauf und kurzem Motivationsschreiben in englischer Sprache via E-Mail an: Zuzana Friedlová (friedlova@totem-rdc.cz)
- allgemeine Fragen richte bitte (auf Deutsch) an:
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Plzeň,
Alexander Klozar (klozar@tandem.adam.cz)

Homepage der Aufnahmeorganisation: de.totem-rdc.cz.

Blog Blog Kultura Kultur Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Cestování Reisen Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement