Exkurze do Těšínského Slezska

19. 7. 2013

Tato studijní cesta tě zavede do spíše zapomenuté oblasti, která tě zve k prozkoumání rozmanité krajiny plné historických zákoutí.

Jižně od známých regionů jako je Lužice a Slezsko, leží Těšínské Slezsko, které bylo po mnoho století Těšínským knížectvím s hlavním městem Těšín (něm. Teschen, polsky Cieszyn).

Cesta tě zavede např. do Českého Těšína, kde se budeš zabývat rozdělením města. Navštívíš tam také největší evangelický kostel Polska, Ježíšův kostel, a setkáš se se zástupci polské menšiny v České republice. Cesta bude dále pokračovat přes Bohumín (Oderberg) do Ostravy -  po kolejích historicky významné Košicko-bohumínské dráhy. V polské části oblasti, ve městě Bielsko-Biala, se budeš zabývat německou menšinou v regionu. Exkurze končí v Beskydech, u táborového ohně můžeš s ostatními sdílet své zážitky.

Pro koho?
Pro studenty a mladé pracující, především z Německa, Polska a Česka se zájmem o zapomenuté, multietnické kulturní regiony

Kdy?
12. - 15. září 2013

Účast a příprava
- jazykem exkurze je němčina, znalosti češtiny a polštiny jsou vítány
- počet účastníků: 20
- účastníci/ce exkurze obdrží podklady a připraví si předem výklad k jednotlivým místům, ty pak na místě představí

Náklady:
- Poplatek: 40 euro
Zahrnuje:
- cestu tam a zpět, ubytování na 3 noci, plnou penzi
- prohlídky a rozhovory s různými experty
- pracovní materiály (Reader, další literatura)

Přihlášky:
- krátký životopis + odůvodnění tvého zájmu zasílej do 25. 8. 2013 Ariane Afsari:
E-Mail: afsari@kulturforum.info
Tel. 0331/2009838
 

Ausschreibung für die Exkursion ins Teschener Schlesien

19. 7. 2013

Diese Studienreise führt dich in ein eher vergessenes Gebiet, das als vielschichtige Erinnerungslandschaft zur Erkundung einlädt.

Südlich der bekannten geteilten Regionen wie die Lausitz oder Schlesien, liegt das Teschener Schlesien, welches viele Jahrhunderte lang das Herzogtum Teschen mit der Hauptstadt Teschen (tschech. Český Tĕšín, poln. Cieszyn) war.
 
Die Reise führt dich unter anderem nach Český Tĕšín/Cieszyn, wo du dich mit der Teilung der Stadt beschäftigst. Dort besuchst du auch die größte evangelische Kirche Polens, die Jesuskirche, und triffst dich mit der polnischen Minderheit in der Tschechischen Republik. Deine Reise führt dich weiter über Bohumín (deutsch Oderberg) auf den Gleisen der geschichtsträchtigen Kaschau-Oderberger- Bahn nach Ostrava. Im polnischen Teil des Gebiets beschäftigst du dich in Bielsko-Biała (deutsch Bielitz) mit der verbliebenen deutschen Minderheit der Region. In Beskiden endet die Exkursion und du lässt mit den anderen deine Erlebnisse am Lagerfeuer ausklingen.

Wer?
Studierende, junge Berufstätige, Multiplikatoren, vor allem aus D, CZ, PL, mit Interesse
für eine vergessene, multiethnische Kulturregion

Wann?
12. bis 15. September 2013

Teilnahme und Vorbereitung:
- Exkursionssprache: deutsch, Polnisch- und Tschechischkenntnisse willkommen
- Teilnehmerzahl: 20
- Die TeilnehmerInnen der Studienreise erhalten einen Reader und erarbeiten sich im Vorfeld einzelne Stationen, die sie vor Ort vorstellen.

Kosten:
- Teilnahmegebühr: 40 €
Leistungen
- Hin-/Rückreise, 3 Übernachtungen, Vollverpflegung
- Führungen u. Gespräche m. verschiedenen Experten
- Arbeitsmaterialien (Reader, gesonderte Literatur)

Anmeldung
- kurzen Lebenslauf mit knapper Begründung des Interesses bis zum 25.8.2013 senden an: Ariane Afsari
E-Mail: afsari@kulturforum.info
Tel. 0331/2009838

Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Kultura Kultur News News Studium Studium Semináře Seminare