Slavnostní otevření Plzně 2015

12. 1. 2015

17. ledna, jak jistě všichni vědí, se po pěti letech příprav otevře světu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury. Show, která bude město oslavovat, se koná pod taktovkou uměleckého ředitele Plzně 2015 Petra Formana.

Co můžete od slavnostního otevření očekávat?

V pátek odpoledne se Plzeň připojí k celosvětové oslavě narozenin umění. Můžete se těšit na koncerty, ve kterých se spojí hudební oblasti, které by se  za běžných okolností neměly možnost setkat.

Hlavním dnem bude sobota. V 17. hodin se sejdou obyvatelé i návštěvníci města na čtyřech místech v okolí centra a v pěti průvodech se vydají na cestu. Všechny průvody se setkají na náměstí Republiky, kde si svou světovou premiéru odbude nová skladba, kterou zahraje naživo obrovský orchestr. Vrcholem bude rozeznění nových zvonů v katedrále. Hudba tvoří společně s obrazy, které budou promítány na fasády domů kolem náměstí, základ pro překvapení, které se odehraje nad hlavami přihlížejících. Večer se oslavy přesunou do okolních částí města.

Neděle nabídne návštěvu zajímavých míst Plzně.

Přijďte a zažijte Plzeň 2015!

Další informace

Feierliche Eröffnung des Jahres 2015

12. 1. 2015

Am 17. Januar, wie sicher schon alle wissen, starten nach fünf Jahren Vorbereitungen alle Veranstaltungen des Programms Pilsen 2015 – Kulturhauptstadt Europas. Die Show wird unter der Federführung des künstlerischen Leiters von Pilsen 2015, Petr Forman, beginnen, um die Kulturhauptstadt Europas zu feiern.

Was kann man bei der dreitägigen Öffnung erwarten?

Am Freitagnachmittag schließt sich Pilsen mit einer Party im Kulturzentrum Papirna der weltweiten Geburtstagsfeier der Kunst an. Ihr könnt euch auf Musik freuen, in der sich die Musikgenre verbinden,  die normalerweise nicht zusammen auftreten.

Der Haupttag ist dann der Samstag. Um 17 Uhr werden sich die Bewohner und die Besucher auf vier Plätzen in der Umgebung des Stadtzentrums versammeln und machen sich  in fünf Umzügen auf den Weg ins Stadtzentrum. Die Umzugsteile treffen sich auf dem Platz der Republik zusammen.  Auf dem Marktplatz erlebt ein neugeschaffenes Musikstück seine Weltpremiere, das von einem riesigen Orchester live dargebracht wird. Sein Höhepunkt wird das erste Läute der neuen Glocke der Pisener Kathedrale. Die Musik bildet zusammen mit Bildern, die auf die Fassaden der Häuser um den Marktplatz projiziert werden, die Basis für eine Überraschung, die sich über den Köpfen der Zuschauer und um sie herum abspielen wird. Am Abend werden sich die Feiern in die umliegenden Stadtteile verschieben.

Der Sonntag bietet dann einen Besuch von interessanten Orten Pisens an.

Kommt und erlerlebt ihr Pilsen 2015!

Weitere Infos

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog News News Cestování Reisen Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Kultura Kultur Semináře Seminare