Je to ještě svoboda? Nebo spíš už drzost?

25. 5. 2016


Vždycky je těžké zavázat se jen jedné věci, protože život nabízí mnohem víc než jen jeden směr!
Doprava nebo doleva, nahoru nebo dolů, Německo nebo Česko?

Dřív mi připadalo rozhodování mezi tím, jestli si půjdu ven malovat s křídami, nebo zůstanu doma a vezmu všechny plyšáky do své dětské ordinace, jako jedna z nejtěžších věcí vůbec.
Dneska má člověk pocit, že rozhodnutí se vede jen k dalšímu rozhodování, které se týká toho předchozího rozhodnutí a to pak ovlivní celý život.

A při tom nakonec vlastně nejde o to, jestli to rozhodnutí bylo sprvávné nebo špatné, jde jen o to, že proběhlo. Na konci tak zůstane to důležité a sice, že si za svým rozhodnutím stojíme.

Protože život jde dál a není čas na to, právě tohoto konkrétního rozhodnutí litovat – pořád a pořád dokola.

Tohle si člověk začne krůček po krůčku uvědomovat a pak najednou skončí střední a teoreticky se před ním otevře obrovská škála možností, ale prakticky vlastně vůbec neví, co by měl dělat dál.

přes 5.000 oficiálně vyspaných pozic EVS
přes 10.000 otevřených studijních oborů v Německu
nespočet možností vytvořit si svůj vlastní život...

Některá rozhodnutí musí být dobře promyšlená, jiná jsou spontánní, další podlehájí instinktu nebo jdou přímo ze srdce.

- Rozhodování o budocnusti -

Neboli velmi důležité rozhodování o věcech, se kterými ještě vůbec nemáte zkušenost.
To takhle například přijdete na začátku vaší dobrovolné služby do Plzně a „musíte“ si vyslechnout, jak to všechno bylo „neuvěřitelně skvělé“ a „nádherné“ a že je to „nejlepší rozhodnutí vašeho žvota“. Ale vlastně se spíš v tu chvíli posadíte a přemýšlíte, jestli ten následující rok nezůstane za vším tím očekáváním a sliby trochu pozadu – nezůstane.
Protože je to Tvůj rok.
Protože tu spoustu šťastných momentů ti už nikdo nevezme - nikdy.
A na konci tady sedíte, s úsměvem od ucha k uchu, a na krátkou chvíli v sobě všechno to štěstí zadržíte.

Zůstává ještě ta část dospívání, samostatně se rozhodovat a mít svobodu vybrat si svou vlastní cestu, po které se vydáte. Je to privilégium, ale zároveň povinnost.

Rozhodování není pro zbabělce.
Tak s tím něco udělejte!

Na Work and Travel v Austrálii může přece každý!
Na Majáles může přece každý!
Uklízet může přece každý – ale to se dá udělat i později!

Takže,
jeďte lyžovat do Železné Rudy, udělejte si piknik v Praze, zatancujte si v Ústí nad Labem nebo zajeďte do Výmaru říct „Na shledanou“.

Kdybych se pro tenhle rok v Česku nerozhodla, přišla bych o spoustu „být šťastná“ chvil.

Takže,
vaše – měl bych – čekají na to, až se promení v – zažil jsem – a vy budete šťastní.

 

Pauline
 

Ist das noch Freiheit? Oder ist das schon eine Frechheit?

25. 5. 2016


Es fällt immer schwer sich nur auf eine Sache festzulegen, da das Leben viel mehr zu bieten hat als nur eine Richtung!
Nach rechts oder nach links, oben oder unten, Deutschland oder Tschechien?

Früher erschien mir die Entscheidung, ob ich lieber draußen die Straßen mit Kreide vollmalen soll oder doch lieber drinnen als Puppendoktor meine Kuscheltiere verarzte schon als eine der schwersten überhaupt.
Heute hat man das Gefühl eine Entscheidung zu treffen, nur um wieder eine Entscheidung zu treffen, die die Entscheidung davor betrifft und die dann das ganze Leben bestimmen wird. Eine immer wiederkehrende Unabgeschlossenheit der Dinge.

Und dabei geht es letztlich nicht darum, ob diese Entscheidung richtig oder falsch war, sondern einfach, dass sie gefallen ist. Am Ende bleibt das Wichtigste, dass man zu seinen Entscheidungen steht.

Denn das Leben läuft immer weiter und da bleibt keine Zeit, um ebendiese Entscheidungen zu bereuen – immer und immer weiter.

Das wird einem nur Schritt für Schritt klar und dann endet plötzlich die Schulzeit und theoretisch steht einem die ganze Welt offen und praktisch weiß man eigentlich gar nicht wie es weitergehen soll.

über 5.000 offiziell ausgeschriebene EVS Stellen
über 10.000 in Deutschland registrierte Studiengänge
unzählbare Möglichkeiten das eigene Leben zu gestalten...

Manche Entscheiden wollen gut überlegt sein, andere sind ganz spontan, aus dem Bauch heraus oder kommen ganz vom Herzen.

- Zukunftsentscheidungen -

Also, oberwichtige Entscheidungen bei Dingen, bei denen man noch nie zuvor jegliche Erfahrungen machen konnte.
Da kommt man zum Beispiel zu Beginn seines Freiwilligenjahres nach Plzeň und „muss“ sich anhören, wie alles „unglaublich toll“ und „wunderschön“ war und dass es „die beste Entscheidung deines Lebens“ sein wird. Aber eigentlich setzt man sich dann einen Moment und denkt darüber nach, ob das kommende Jahr nicht vielleicht doch hinter den Versprechungen und Erwartungen zurückbleiben wird – wird es nicht.
Denn es ist Dein Jahr.
Denn keiner kann dir die vielen, einzelnen Glücksmomente nehmen – für immer.
Und am Ende sitzt man da, mit einem Lächeln im Gesicht, und hält diese Glückseligkeit für einen kleinen Moment in sich fest.

Es bleibt ein Teil des Erwachsen Werdens, selbstständig Entscheidungen zu treffen, die Freiheit zu haben den eigenen Weg zu wählen und zu gehen. Es ist ein Privileg aber auch eine Pflicht.

Entscheidungen-Treffen ist nichts für Feiglinge.
Macht was draus!

Work and Travel in Australien kann ja jeder!
Majales bei schönem Wetter kann ja jeder!
Aufräumen kann ja jeder – kann man immer noch später!

Also,
fahrt nach Železná Ruda zum Skifahren, nach Praha zum Picknicken oder nach Ústí nad Labem zum Tanzen oder nach Weimar zum „Auf Wiedersehen“-Sagen.

Ohne die Entscheidung für mein Jahr in Tschechien, hätte ich viel Glücklich-Sein verpasst.

Also,
eure -hätte- warten nur darauf in ganz viele -hatte- realisiert zu werden und seid glücklich.

 

Pauline
 

Cestování Reisen Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Semináře Seminare Studium Studium Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News