Dobrovolná služba u Antikomplexu

29. 1. 2015

Antikomplex je český spolek, který se od roku 1998 snaží o zpracování německé historie v českých zemích. Organizuje rozmanité projekty pro mládež i dospělé. V rámci evropské dobrovolné služby hledá jednoho dobrovolníka/dobrovolnici od 1. července 2015 a jednoho dobrovolnika/dobrovolnici od 1. záři na dvanáct měsíců pro kancelář v Praze.

Jsi...

... z německy mluvící země a ve věku mezi 18 a 30 lety?

... připraven, zabývat se historickými tématy 20. století a aktivně se podílet na projektech Antikomplexu i vlastních projektech?

... vybaven základními znalostmi běžných PC-programů (např. MS Office) a máš eventuálně zkušenosti s internetovými rešeršemi a tvořením webových stránek?

... naladěn na získání základů češtiny?

Tak se teď přihlaš!

Čeká tě...

... hezký rok v Praze a Česku

... rozmanitá a atraktivní činnost u Antikomplexu

... mnoho nových zkušeností

... možnost poznat Prahu, Sudety a Česko a vnímat jednou Německo z jiné perspektivy

Tvé úkoly:

  • spolupráce v kanceláři Antikomplexu v Praze
  • spolupráce na projektech Antikomplexu, především spojená s pamětníky a historickými rešeršemi
  • kromě toho máš možnost uskutečnit vlastní projekt

Dostaneš pojištění a peníze na ubytování, stravu. Kromě toho ještě také kapesné.

Pokud máš zájem, pošli krátký životopis a motivační dopis do 15.5.2015 na info@antikomplex.cz.

Další vypsaná místa pro dobrovolnou službu v Česku/ Německu najdeš zde.

Freiwilligendienst bei Antikomplex

29. 1. 2015

Antikomplex ist ein tschechischer Verein, der seit 1998 eine tschechische Aufarbeitung der deutschen Geschichte in den böhmischen Ländern anstrebt. Sie organisieren eine bunte Vielfalt an Projekten sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Wir suchen im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes für unser Büro in Prag eine/-n Freiwillige/-n ab dem 1. Juli 2015 und eine/-n Freiwillige/-n ab dem 1. September 2015 für jeweils 12 Monate.

Du bist...

...zwischen 18 und 30 Jahren aus einem deutschsprachigen Land?

...bereit, dich mit historischen Themen des 20. Jahrhunderts auseinanderzusetzen und aktiv an Projekten von Antikomplex sowie an eigenen Projekten teilzunehmen?

...ausgestattet mit Grundkenntnissen gängiger PC-Programme (beispielsweise MS Office) und hast evtl. Erfahrungen mit Internetrecherche und Homepage-Gestaltung?

...interessiert, Grundkenntnisse der tschechischen Sprache zu erwerben?

Dann bewirb dich jetzt!

Dich erwartet …

… ein schönes Jahr in Prag und in Tschechien

… eine abwechslungsreiche und attraktive Tätigkeit bei Antikomplex

… viele neue Erfahrungen

… die Möglichkeit, Prag, das Sudetenland und Tschechien kennenzulernen und auch Deutschland einmal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen.

Deine Aufgaben:

  • Mitarbeit im Antikomplex-Büro in Prag
  • Mitwirkung an Projekten von Antikomplex, vor allem verbunden mit Zeitzeugen und historischen Recherchen
  • außerdem besteht die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu verwirklichen

Du bekommst Geld für Unterkunft, Verpflegung und eine Versicherung. Außerdem gibt es noch ein Taschengeld.

Bitte melde dich bei Interesse mit kurzem Lebenslauf und Motivationsschreiben bis zum 15.05.2015 bei info@antikomplex.cz.

Weitere Stellenausschreibungen fúr Freiwilligendienste in Tschechien/ Deutschland findest du hier.

Čeština Tschechisch Semináře Seminare Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Studium Studium Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Stipendia Stipendien Němčina Deutsch