Evropská dobrovolná služba u Nadace Brücke/Most v Drážďanech

29. 1. 2015

Od 1. července hledá Nadace Brücke/Most dva nové dobrovolníky pro oblasti „kultura“ a „vzdělávání“.

Dobrovolník/dobrovolnice bude spolupracovat na kulturních a pedagogických projektech, bude podporou při realizaci akcí, bude překládat, rešeršovat a aktualizovat informační materiály a převezme organizační úkoly v rámci projektu a na sekretariátu.

Koho hledají?

Zvídavou osobu se zájmem o nové úkoly, která je otevřená a komunikativní a má samostatný styl práce. Dobré znalosti němčiny a jisté zvládání českého jazyka, zájem o česko-německá a evropská témata a o setkávání s mladými lidmi jsou vítány. Uchazeč by měl být ve věku do 25 let (výjimečně do 30 let) a mít bydliště mimo Německo.

Rámcové podmínky:

Evropská dobrovolná služba trvá 12 měsíců. Týdenní pracovní doba se pohybuje v rozmezí 30-35 hodin. Dobrovolník/dobrovolnice dostává kapesné, příspěvek na ubytování a stravování a měsíční jízdenku na MHD.

Uzávěrka přihlášek: 28.2.2015

Další informace na: http://www.bmst.eu

Pokud máte zájem nebo dotazy, obraťte se na:

Tobias Kley
Tel: +49 (0)351 43314-114
E-Mail: t.kley@bmst.eu

Další dobrovolné služby

Freiwilligendienst bei Brücke/Most Stiftung in Dresden

29. 1. 2015

Ab dem 1. Juli 2015 sucht die Brücke/Most Stiftung zwei neue Europäische Freiwillige für die Bereiche „Kultur“ und „Bildung“.

Der/die Freiwillige wird an Kultur- und Bildungsprojekten mitarbeiten, Veranstaltungen begleiten, Informationsmaterialien übersetzen, recherchieren und aktualisieren, organisatorische Aufgaben im Projekt und im Gästehaus  und Aufgaben im Sekretariat übernehmen.

Wer wird gesucht?

Eine Person mit Neugier und Interesse für neue Aufgaben, die offen und kommunikativ ist und einen selbstständigen Arbeitsstil hat.  Gute Deutschkenntnisse, Erfahrung im Umgang mit der tschechischen Sprache, Interesse an deutsch-tschechischen sowie europäischen Themen und Begegnungen mit jungen Menschen sind von Vorteil. Der/die Bewerber/-in sollte bis 25 Jahre sein (in Ausnahmen bis 30 Jahre) und einen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben.

Rahmenbedingungen:

Der Dauer des Aufenthalts ist 12 Monate. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30-35 Stunden. Der/die Freiwillige erhält Taschengeld, Wohn- und Verpflegungsgeld sowie Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Bewerbungsfrist: 28.2.2015

Weitere Informationen unter: http://www.bmst.eu

Bei Interesse oder Fragen wendet euch an:

Tobias Kley
Tel: +49 (0)351 43314-114
E-Mail: t.kley@bmst.eu

Weitere Stellenausschreibungen

Kultura Kultur Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Stipendia Stipendien Semináře Seminare News News Čeština Tschechisch Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch