Dobrovolná služba u Junikornu

30. 1. 2015

Česko-německá mateřská škola Junikorn hledá od 1. září 2015 na dvanáct měsíců dobrovolníka/dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolné služby.

Úkolem dobrovolníka bude kromě přípravy denního programu ve školce a podílení se na každodenní práci s dětmi spolu se zkušeným vychovatelem také zapojit se jako plnohodnotný člen týmu do všech dalších akcí a porad týmu, stejně jako do spolupráce s partnerskými organizacemi, styku s veřejností a správy. K tomu má dobrovolník/dobrovolnice šanci, vést vlastní pravidelnou volnočasovou aktivitu s dětmi.

Ty...                                               

... se zajímáš o práci s dětmi v předškolním věku a česko-německou spolupráci?

... umíš dobře německy a máš zájem učit se česky?

... jsi komunikativní a otevřený/á a chceš pracovat v binacionálním týmu?

... je ti od 18 do 30 let, máš bydliště v Německu a máš čistý trestní rejstřík

Pak se ihned přihlaš. Průvodní dopis,životopis a motivační dopis pošli na e-mail Janě Konečné (konecna@junicorn.cz).

Délka pobytu je 12 měsíců od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Týdenní pracovní doba je 35 hodin. Dobrovolník/dobrovolnice obdrží měsíční kapesné, stravné, ubytování, kurz češtiny a dva týdny dovolené každý měsíc. Toto dobrovolnické místo už obdrželo příslib podpory programu EU Erasmus+. Jako vysílající organizace funguje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem v Řezně.

Freiwilligendienst bei Junikorn

30. 1. 2015

Der deutsch-tschechische Kindergarten Junikorn sucht zum 1. September 2015 für 12 Monate eine/-n Freiwillige/-n im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes.

Die Aufgaben des Freiwilligen werden neben der Vorbereitung und Umsetzung des Tagesablaufs im Kindergarten und der Beteiligung an der täglichen Arbeit mit Kindern zusammen mit einem erfahrenen Erzieher auch die Einbindung als vollwertiges Teammitglied in alle weiteren Veranstaltungen und Teambesprechungen sowie in die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, in die Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung sein. Zudem hat der/die Freiwillige die Chance, eine eigene regelmäßige Freizeitaktivität mit den Kindern anzuleiten.

Du...

...bist interessiert an der Arbeit mit Kindern im Vorschulalter und an deutsch-tschechischer Zusammenarbeit?

...hast sichere Deutschkentnisse und Interesse, Tschechisch zu lernen?

...bist kommunikativ und aufgeschlossen und hast Spaß an der Arbeit in einem binationalen Team?

...bis zwischen18 und 30 Jahren alt, hast einen Wohnsitz in Deutschland und bist unbescholten?

Dann bewirb dich umgehend mit einer formlosen Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben) per Mail an Jana Konečná (konecna@junikorn.cz).

Die Dauer des Aufenthalts beträgt 12 Monate vom 1. September 2015 bis 31. August 2016. Die wöchentliche Arbeitszeit ist 35 Stunden. Der/die Freiwillige erhält ein monatliches Taschengeld, Verpflegungsgeld, Unterkunft, einen Tschechisch-Sprachkurs und zwei Urlaubstage pro Monat. Die Freiwilligenstelle hat bereits die Förderzusage des EU-Programms Erasmus+ erhalten. Als Entsendeorganisation ist das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem in Regensburg vorgesehen.

 

Semináře Seminare News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Cestování Reisen Čeština Tschechisch Blog Blog Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview