Fórum „Věda bez hranic 2013\" - hledáme referenty

17. 12. 2012

Už po páté hledá Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) práce k přeshraničním tématům.

 

Pro studenty/ky, kteří v roce 2013 píší svou bakalářskou, magisterskou nebo doktorskou práci k česko-německým tématům, příp. pro ty, kteří svou práci odevzdali v roce 2012, nabízí CeBB fórum, kde mohou referovat o svých vědeckých pracech a výzkumech. Vybraní účastníci představí stěžejní body své práce a poté odpoví na případné otázky.

Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracech s přeshraničním tematikou. Díky tomu se veřejnost dozví o aktuálních vědeckých pracech/výzkumech k česko-německým tématům.

Fórum se v roce 2013 koná opět za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Jízdné lze referentům proplatit.

Máš zájem? Pak se přihlas! Mladí vědci, kteří by chtěli představit své práce nebo projekty na fóru „Věda bez hranic”, se mohou hlásit v Centru Bavaria Bohemia do 6. 1. 2013.

Fórum se koná ve čtvrtek 11. 4. 2013.

Kontaktní osoba:
Maika Victor-Ustohal, tel.: +49-9674-92 48 77,
Mail: maika.victor@cebb.de

Bližší informace: www.bbkult.net/redaktion/details/13499432853122.html

Forum „Wissenschaft ohne Grenzen 2013\" - ReferentInnen gesucht

17. 12. 2012

Bereits zum 5. Mal sucht das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Arbeiten zu grenzüberschreitenden Themen.

 

StudentenInnen, die im Jahr 2013 an einer Bachelor-, Master-, Diplom- oder Doktorarbeit zu einem Thema mit deutsch-tschechischem Bezug schreiben bzw. die Arbeit im Jahr 2012 abgegeben haben, bietet das CeBB ein Forum, um über ihre wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Forschungen zu referieren. Die WissenschaftlerInnen stellen die wesentlichen Inhalte ihrer Arbeit kurz vor und beantworten im Anschluss Fragen.

Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und für einen breiten Interessentenkreis über Abschlussarbeiten mit grenzüberschreitendem Hintergrund zu informieren. Damit erhält die Öffentlichkeit einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten/Forschungen zu deutsch-tschechischen Themen.

Das Forum findet auch 2013 wieder mit Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds statt. Die Fahrtkosten der ReferentInnen können erstattet werden.

Interesse? Anmelden! Junge WissenschaftlerInnen, die ihre Arbeiten bzw. Projekte beim Forum „Wissenschaft ohne Grenzen" vorstellen möchten, melden sich bitte bis 06.01.13 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).

Das Forum findet dann am Donnerstag, 11.04.13 statt.

Ansprechpartnerin:
Maika Victor-Ustohal, Tel.: 09674-92 48 77,
Mail: maika.victor@cebb.de

Nähere Infos: www.bbkult.net/redaktion/details/13499432853122.html

Studium Studium Němčina Deutsch Kultura Kultur Semináře Seminare Čeština Tschechisch Blog Blog Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News