Fórum \"Věda bez hranic 2014\" - Hledáme referenty!

8. 1. 2014

Již pošesté dává fórum "Věda bez hranic" v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nahlédnout do přeshraničních vědeckých projektů a aktuálních výzkumů na česko-německá témata studentů, absolventů a pracovníků angažujících se v univerzitních projektech.Fórum zajímavých přednášek a podnětných diskuzí se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 14 od 13.00 h v CeBB v Schönsee. Zájemci mohou přihlásit svůj referát do 31. 1. 14.
Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích s přeshraniční tematikou. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají.
 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zve studenty, vědecké pracovníky na vysokých školách a univerzitách, média, vedoucí kulturních institucí a zájemce o vědu, aby se stali hosty fóra "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie" a informovali se o aktuálních tématech / výzkumech přesahujících hranice země.

Studenti, absolventi a vědečtí pracovníci univerzitních projektů se mohou okamžitě hlásit jako referenti!

Více informací naleznete zde

 

Forum \"Wissenschaft ohne Grenzen 2014\" - Referenten gesucht!

8. 1. 2014

Bereits zum 6. Mal sucht das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Studierende, Absolventen und MitarbeiterInnen universitärer Projekte, die ihre Arbeiten zu grenzüberschreitenden Themen beim Forum "Wissenschaft ohne Grenzen" vorstellen.Das Forum mit interessanten Vorträgen und anregenden Diskussionen findet am Donnerstag, 24.04.14 statt. Interessierte können sich bis 31.01.14 für ein Referat anmelden.
Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und für einen breiten Interessentenkreis über Abschlussarbeiten mit grenzüberschreitendem Hintergrund zu informieren. Damit erhält die Öffentlichkeit einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten / Forschungen zu deutsch-tschechischen Themen. Außerdem werden StudentenInnen angeregt, grenzüberschreitende Fragestellungen für ihre Abschlussarbeiten zu wählen.

Studenten/innen, Absolventen/innen und Mitarbeiter/innen universitärer Projekte können sich ab sofort für ein Referat anmelden!

hier gibt es mehr Infos für alle Interessierten

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare News News Čeština Tschechisch Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien Cestování Reisen Němčina Deutsch Studium Studium Blog Blog