GFPS praktikum v Tandemu v letním semestru 2014

29. 10. 2013

Máš zájem o praktikum v Česku spojené s poznáním české kultury a společnosti? GFPS (Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě) ti nabízí od 1.února do 30.června 2014 placené praktikum v Plzni! Budeš mít možnost pracovat tři dny v týdnu u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a poznat pracovní nasazení v této mezinárodní organizaci. Zbývající dva dny v týdnu se ti nabízí studium na Západočeské univerzitě v Plzni.

Tvé úkoly: - organizace a dokumentace seminářů - vytváření informačních letáčků - rešerše a práce s kontaktní databází - překlad a korektura česko-německých textů

Nabízíme ti: - bezplatné ubytování na studentských kolejích - měsíční stipendium ve výši 180 euro - osobní podpora na pracovišti - dva semináře s GFPS-stipendisty z Německa, Polska, Česka a Běloruska  

Očekáváme: - německého rodilého mluvčího se znalostmi češtiny - flexibilitu, samostatnost a smysl pro týmovou spolupráci - společenskou, kulturní a politickou angažovanost - znalosti MS-Office a internetu - zájem o českou kulturu a společnost - studium na německé vysoké nebo vyšší odborné škole - zkušenosti s mezinárodní prací s mládeží, česko-německými vztahy, pedagogické zkušenosti výhodou

Máš zájem? Prima! Další informace ke stipendiu a výběrovému řízení najdeš na stránkách GFPS. Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2013.

GFPS-Praktikumsstipendium bei Tandem für das Sommersemester 2014

29. 10. 2013

Du hast Interesse an einem Praktikumsstipendium im Nachbarland, verbunden mit einem intensiven kennenlernen der Kultur und Gesellschaft dort?GFPS (Gemeinschaft für studentischen Ausstausch in Mittel- und Osteuropa) finanziert dir ein Praktikumsstipendium vom 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2014 in Pilsen! Du bekommst die Möglichkeit drei Tage in der Woche für das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen zu arbeiten und dabei das Arbeitsleben im internationalen Jugendaustausch kennenzulernen. Die verbleibenden zwei Tage in der Woche würdest du an der Westböhmischen Universität in Pilsen studieren.

Deine Aufgaben: - Mitorganisation und Dokumentation von Seminaren - Erstellung von Infoblättern - Recherche - und Datenbankarbeit - Unterstützung bei der Übersetzung und Korrektur von deutsch-tschechischen Texten

Was dir geboten wird: - kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim - Stipendium in Höhe von 180 Euro im Monat - persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort - zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus

Was von dir erwartet wird: - Deutsch als Muttersprache, Tschechischkenntnisse - Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit - Gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement -  Kenntnisse in MS-Office und Internetnutzung - Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens - Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule - Erfahrung in internationaler Jugendarbeit, Pädagogik oder deutsch-tschechischen Beziehungen von Vorteil

Interesse geweckt? Prima! Weitere Informationen zum Stipendium, der Auswahlkriterien und zum Bewerbungsverfahren findest Du unter:http:// http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum Bewerbungsschluss ist der 15. November 2013!

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Studium Studium Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Semináře Seminare News News Kultura Kultur Čeština Tschechisch Cestování Reisen