GFPS Stipendia do Německa

6. 3. 2015

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí semestrální stipendium na německé vysoké školy s cílem podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

GFPS od stipendistů očekává aktivní výkon studijního záměru a účast na setkáních stipendistů, nepožaduje ale plnění určitého počtu kurzů nebo kreditů. 

Výše stipendia je 580€ měsíčně a je udělováno na 5 měsíců. Zimní semestr trvá od října do února. 

Podmínky, které musí uchazeči o stipendium splňovat

 • student denního studia české VŠ | Pozor, stipendium GFPS není určeno pro doktorandy ani studenty zahraničních univerzit!
 • věk maximálně 30 let
 • stipendia jsou otevřená všem oborům
 • zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci
 • základní znalost německého jazyka, ca. B2
 • české občanství

Požadovány jsou následující podklady:

 • Vyplněný formulářŽádost o stipendium na http://gfpsczech.wix.com/gfps#!jak-dat/c22ru
 • Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu. Tímto projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, vypracování práce, nebo realizace projektu, nápadu. Popis projektu by měl obsahovat: obor, ve kterém je práce psaná, popis tématu práce, popis metodiky práce, hypotézy, krátká osnova. Popis projektu musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
 • Motivační dopis v německém jazyce obsahující důvody žádosti o stipendia GFPS. 1 normostrana (Times New Roman 12, řádkování 1,5)
 • Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč. Tento poplatek je třeba uhradit spolu se zasláním přihlášky na účet 197 426 1369/0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a jako variabilní symbol použijte vaše rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení nebude přihláška brána za úplnou!

Přihlášky odevzdávejte naskenované na adresu michaela.koranova@gfps.cz do 30. 4. 2015. Ústní výběrové řízení proběhne 8.5. 2015 v Praze.

GFPS Stipendien zum Studium in Tschechien

6. 3. 2015

GFPS vergibt im Wintersemester 2015/16 Stipendien an Studierende und DoktorandInnen aller Fachrichtungen zum Studium in Tschechien.

Die Stipendien sind zur Teilnahme am regulären Lehrbetrieb in der Landessprache für das Wintersemester 2015/16: 01.10.2015 –29.02.2016 an den Universitäten Brno / Brünn, Plzeň / Pilsen, Hradec Králové / Königgrätz, Ústí / Aussig und Praha/Prag u.a., bestimmt. Das Stipendium beträgt 7.000 CZK monatlich (vorbehaltlich der Mittelzusage) und umfasst die Gebühren für die Einschreibung in einen tschechischsprachigen Studiengang, ein monatliches Stipendium sowie die kostenlose Teilnahme am semesterbegleitenden Seminarprogramm der GFPS-CZ.

Die Voraussetzungen:

 • gute Grundkenntnisse der tschechischen Sprache,
 • Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens,
 • gute bis sehr gute Studienleistungen,
 • Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an zwei stipendienbegleitenden Treffen,
 • Immatrikulation an einer Hoch- bzw. Fachhochschule,
 • deutsches Abitur bzw. Fachabitur sowie
 • deutsche Staatsangehörigkeit.

Bewerbungsschluss: 30. April 2015

Auswahlgespräche in Berlin: Mitte Mai 2015

Weitere Infos

Blog Blog Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen