GFPS stipendium na stáž v Česku

3. 7. 2015

Partnerské spolky Sdružení výměny studentů ve střední a východní Evropě GFPS-CZ a GFPS e.V. nabízejí německým studentům a doktorantům všech oborů na letní semestr 2016 (od 1. února do 30. června 2016) stipendia na stáž u Koordinačního centra česko-německé výměny mládeže Tandem v Plzni.

Mimořádná je možnost studovat dva dny v týdnu na Západočeské univerzitě v Plzni a 3 dny získávat pracovní zkušenosti v Koordinačním centru.

Tvoje úkoly by byly...

...získat vhled do struktur přeshraničních projektů

...poznat metody česko-německé jazykové animace

...spoluorganizovat a dělat dokumentaci při seminářích a vzdělávacích akcích

...překládat česko-německé texty a dělat korekturu

... rešerže a práce s datovými bankami

...zhotovování infomateriálů

...obstarání a výběr obrázkových materiálů

Nabízíme...

...ubytování zdarma na studentské koleji

...stipendium ve výši 180 euro za měsíc

...osobní podpora na místě

...dva semináře se stážisty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska (povinná účast)

Očekáváme...

...němčinu jako rodný jazyk, znalosti češtiny

...týmovou spolupráci, flexibilitu a samostatnost

...společenskou, kulturní a politickou angažovanost

...znalosti práce na počítači (MS Office) a práce s internetem

...zájem o kulturu a společnost České republiky

...studium na německé vysoké škole, odborné vysoké škole nebo univerzitě

...zkušenost s mezinárodní prací s mládeží, pedagogikou nebo česko-německými vztahy výhodou

Otázky a stejně tak podklady s tabulkovým životopisem a motivačním dopisem, studijní výsledky, sociální angažovanost nebo pracovní zkušenosti a krátký plán, co by jsi chtěl/a studovat na Západočeské univerzitě v Plzni pošli do 31.10.2015 na: Lenka Jansová - lenka.jansova@gfps.cz

GFPS-Stipendium für ein Praktikum in Tschechien

3. 7. 2015

Die Partnervereine der Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa GFPS-CZ und GFPS e.V.  bieten für deutsche Studierende und DoktorandInnen aller Fachrichtungen für das Sommersemester 2016 (vom 1. Februar bis zum 30. Juni 2016) Praktikumsstipendien beim Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM Pilsen an.

Das Besondere ist die Möglichkeit, an  2 Tagen der Woche an der Westböhmischen Universität in Pilsen zu studieren und an 3 Tagen das Arbeitsleben im Koordinierungszentrum kennenzulernen.

Deine Aufgaben wären...

...Einblicke in die Strukturen grenzüberschreitender Projektabläufe bekommen

...Kennenlernen der deutsch-tschechischen Sprachanimationsmethode

...Mitorganisation und Dokumentationen von Seminaren und

Bildungsveranstaltungen

...Übersetzung und Korrektur von deutsch-tschechischen Texten

...Recherche- und Datenbankarbeit

...Erstellen von Infoblättern

...Beschaffung und Auswahl von Bildmaterialien

Wir bieten...

...kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim

...Stipendium in Höhe von 180 Euro im Monat

...persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort

...zwei Seminare mit GFPS-StipendiatInnen aus Deutschland, Polen, Tschechien

und Belarus (obligatorische Teilnahme)

Wir erwarten...

...Deutsch als Muttersprache, Tschechischkenntnisse

...Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit

...Gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement

...Kenntnisse in MS-Office und Internetnutzung

...Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens

...Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

...Erfahrung in internationaler Jugendarbeit, Pädagogik oder deutsch-tschechischen Beziehungen von Vorteil

Fragen sowie die Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, tabellarischem Lebenslauf, ggf. Dokumente, die von Studienleistungen, sozialen Engagement oder beruflichen Erfahrungen zeugen und einen kurzen Plan über das Studienvorhaben an der Westböhmischen Universität Pilsen  richten Sie bitte bis 31.10.2015 an: Lenka Jansová - lenka.jansova@gfps.cz

Němčina Deutsch Cestování Reisen Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur News News Studium Studium Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview