GFPS stipendium pro studenty/studentky a doktoranty/doktorantky

2. 7. 2015

Pro studenty/studentky a doktoranty/doktorantky všech zaměření budou rozdělena stipendia GFPS na letní semestr 2016 (01.2.2016 – 30.06.2016) pro regulérní studium v místním jazyce na univerzitách v Brně, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Laben a Praze nebo na jiných univerzitách v případě, že už má uchazeč sjednané místo. Stipendium zahrnuje poplatky při zápisu na studijní obor v českém jazyce na jedné z výše zmíněných univerzitách, měsíční stipendium ve výši cca 7.000 korun (asi 275 eur) a účast zdarma na doprovodném seminárním prgramu GFPS-CZ.
Všichni stážisti/všechny stážistky budou v nabízených městech podle možností osobně doprovázeni/y místními studenty/studentkami (tzv. GFPS městské skupiny), kteří pomohou se sprostředkováním ubytování, zápisem ve škole, s integrací do univerzitního provozu a v každodenních záležitostech.

Máš...
...znalosti českého jazyka
...zájem o českou kulturu a společnost
...dobré až velmi dobré studijní výsledky
...strukturovaný plán studia či výzkumu
...zájem o aktivní účast na dvou doprovodných setkáních během pobytu v zahraničí
...zájem o prezentaci vědecky orientovaného projektu v rámci semináře na konci semestru (s možností publikace)
...společenskou angažovanost
...zápis na vysoké škole či univerzitě
...maturitu v Německu
...německé státní příslušenství

Pak se přihlas! Uzávěrka přihlášek je 31. října 2015
Další informace ke stipendiím, kritériím výběru a přihláškám nalezneš na: www.gfps.org/stipendien.

GFPS-Stipendium für Studierende und DoktorandInnen

2. 7. 2015

Für Studierende und DoktorandInnen aller Fachrichtungen werden von GFPS Stipendien für das Sommersemester 2016 (01.02.2016 - 30.06.2016) zur Teilnahme am regulären Lehrbetrieb innerhalb eines Studiums in der Landessprache an den Universitäten in Brno/Brünn, Plzeň/Pilsen, Hradec Králové/Königgrätz, Ústí nad Labem und Praha/Prag sowie an anderen Universitäten, falls dem Bewerber dort bereits eine Studienplatzzusage vorliegt, vergeben. Die Leistungen des Stipendiums umfassen die Gebühren für die Einschreibung in einen tschechischsprachigen Studiengang an einer der oben genannten Universitäten, ein monatliches Stipendium in Höhe von ca. 7.000 CZK (etwa 275 Euro, vorbehaltlich der Mittelzusage) und die kostenlose Teilnahme am semesterbegleitenden Seminarprogramm der GFPS-CZ.
Alle StipendiatInnen werden in den angebotenen Städten nach Möglichkeit persönlich durch einheimische Studierende (sog. GFPS-Stadtgruppen) betreut, die bei der Vermittlung einer Unterkunft, der Einschreibung an der Hochschule, der Integration in den Universitätsbetrieb und in Alltagsangelegenheiten helfen.

Du hast...
...Kenntnisse der tschechischen Sprache
...Interesse an der Kultur und Gesellschaft Tschechiens
...gute bis sehr gute Studienleistungen
...ein strukturiertes Studien- bzw. Forschungsvorhaben
...Interesse an deraktiven Teilnahme an zwei stipendienbegleitenden Treffen während des Auslandsaufenthalts
... Interesse an einer Präsentation eines wissenschaftlich orientierten Projekts im Rahmen des Semesterabschlussseminars (mit der Möglichkeit zur Publikation)
...gesellschaftliches Engagement
...Immatrikulation an einer Hoch- bzw. Fachhochschule
...deutsches Abitur bzw. Fachabitur sowie
...die deutsche Staatsangehörigkeit

Dann bewirb dich! Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2015

Weitere Informationen zum Stipendium, zu den Auswahlkriterien und dem Bewerbungsverfahren unter: www.gfps.org/stipendien.

Semináře Seminare Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Cestování Reisen News News Blog Blog Stipendia Stipendien Kultura Kultur Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement