GFPS stipendium na praktikum u Evropského hlavního města kultury Plzně - pro zimní semestr 2013/14

8. 3. 2013

Podpoř Plzeň při přípravách projektu Evropské hlavní město kultury!

Ucházej se o stipendium pro praktikum v projektu “Plzeň 2015 - organizační kancelář pro Evropské hlavní město kultury” (www.plzen2015.net) - financované stipendiem z prostředků GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Tvé úkoly:
- koordinace spolupráce s partnery ze sousedních zemí
- koordinace “junior-týmu” pro podporu akcí
- podpora u přípravy akcí a činnost na mezinárodních projektech

Co nabízíme:
- ubytování na studentských kolejích zdarma
- stipendium ve výši 180 euro měsíčně
- osobní poradenství a podporu
- dva semináře s ostatními praktikanty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska

Co očekáváme:
- znalosti angličtiny (min. B2) a češtiny (základní znalost)
- týmovou spolupráci, flexibilitu, samostatnost
- společenskost, kulturní nebo politické angažmá
- zkušenosti s přípravou a realizací kulturních akcí
- zájem o kulturu a společnost Česka
- imatrikulaci na nějaké německé univerzitě

Máš zájem? Další informace ke stipendiu, výběrovým kritériím a přihlašování najdeš na www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum.

Období: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014
Pracovní doba: tři dny v týdnu pracuješ pro projekt Plzeň 2015, dva dny v týdnu se věnuješ studiu na Západočeské univerzitě v Plzni

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2013

GFPS Praktikumsstipendium bei der Europäischen Kulturhauptstadt Pilsen - Wintersemester 2013/14

8. 3. 2013

Unterstütze die Stadt Plzeň/Pilsen bei den Vorbereitungen auf ihr Jahr als Europäische Kulturhauptstadt!

Bewirb dich für ein Praktikumsstipendium bei „Pilsen 2015 – Organisationsbüro für die Europäische Kulturhauptstadt“ (www.plzen2015.net) - finanziert durch ein Praktikumsstipendium von GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Deine Aufgaben:
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnern aus den Nachbarländern
- Koordinierung des „Junior-Teams“ zur Unterstützung von Veranstaltungen
- Unterstützung bei der Veranstaltungsvorbereitung und Durchführung internationaler Projekte

Was wir bieten:
- kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim
- Stipendium in Höhe von 180 Euro im Monat
- persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort
- zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus

Was wir erwarten:
- Kenntnisse des Englischen (min. Niveau B2) und Tschechischen (Grundkenntnisse)
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit
- Gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement
- Erfahrungen in der Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Interessiert? Weitere Informationen zum Stipendium, den Auswahlkriterien und Bewerbungsverfahren findest Du unter www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Zeitraum: 1.09.2013 - 31.01.2014
Arbeitszeit: drei Tage/Woche arbeitest Du für das Projekt Pilsen 2015 , zwei Tage/ Woche Studium an der Westböhmischen Universität Pilsen

Bewerbungsschluss: 30. April 2013

Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Studium Studium Cestování Reisen Čeština Tschechisch