GFPS stipendium na praktikum u TANDEMU v Plzni - zimní semestr 2013/14

8. 3. 2013

Pokud chceš nahlédnout pod pokličku mezinárodní výměny mládeže u “Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň” (www.tandem.adam.cz), ucházej se o stipendium, které je financováno z prostředků GFPS-CZ und GFPS e.V.

Tvé úkoly:
- organizace a dokumentace seminářů
- vytváření informačních letáků
- rešerše a práce s databází
- podpora v rámci překladu a korektur česko-německých textů

Co nabízíme:
- bezplatné ubytování na studentských kolejích
- stipendium ve výši 180 euro měsíčně
- osobní poradenství a podporu
- dva semináře s ostatními praktikanty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska

Co očekáváme:
- němčinu jako mateřský jazyk, znalost češtiny
- týmovou spolupráci, flexibilitu a samostatnost
- společenskost, kulturní nebo politické angažmá
- znalost MS-Office a internetu
- imatrikulaci na nějaké německé univerzitě
- výhodou je zkušenost s mezinárodní prací s mládeží, v pedagogice nebo v rámci česko-německých vztahů

Další informace ke stipendiu, výběrovým kritériím a přihlašování najdeš na: www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Období: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014

Pracovní doba: tři dny v týdnu pracuješ pro TANDEM, dva dny v týdnu se budeš věnovat studiu na Západočeské univerzitě v Plzni

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2013

GFPS Praktikumsstipendium beim Jugendaustausch TANDEM in Pilsen - Wintersemester 2013/14

8. 3. 2013

Lerne das Arbeitsleben im internationalen Jugendaustausch beim „Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TANDEM Pilsen“ (www.tandem.adam.cz) kennen und bewirb dich um ein Praktikumsstipendium, welches von GFPS-CZ und GFPS e.V. finanziert wird!


Deine Aufgaben:
- Mitorganisation und Dokumentation von Seminaren
- Erstellung von Infoblättern
- Recherche- und Datenbankarbeit
- Unterstützung bei der Übersetzung und Korrektur von deutsch-tschechischen Texten

Was wir bieten:
- kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim
- Stipendium in Höhe von 180 Euro im Monat
- persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort
- zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus

Was wir erwarten:
- Deutsch als Muttersprache, Tschechischkenntnisse
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit
- Gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement
- Kenntnisse in MS-Office und Internetnutzung
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule
- Erfahrung in internationaler Jugendarbeit, Pädagogik oder deutsch-tschechischen
Beziehungen von Vorteil

Weitere Informationen zum Stipendium, den Auswahlkriterien und zum Bewerbungsverfahren findest Du unter www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Zeitraum: 1.09.2013 - 31.01.2014
Arbeitszeit: drei Tage/ Woche arbeitest Du für TANDEM, zwei Tage/ Woche Studium an der Westböhmischen Universität Pilsen
Bewerbungsschluss: 30. April 2013

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare Němčina Deutsch Studium Studium Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview