GFPS stipendium pro praktikum u Fermat Group a.s. v Praze - zimní semestr 2013/14

11. 3. 2013

Získej zkušenosti v mezinárodním obchodě u renomovaného českého výrobce Fermat Group, a.s. (www.fermatmachinery.cz)
v pozici Export Representative
- podporováno stipendiem od GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Tvé úkoly:
- kontakt/jednání se zahraničními obchodními zástupci a zákazníky
- tlumočení/překlad
- akvizice zákazníků a dodavatelů
- organizace a účast na služebních cestách do zahraničí a na veletrzích
- příprava nabídek, technická dokumentace
- zpracování otázek od zákazníků a Sales Management
- asistence při školeních, účast na školeních k dalšímu vzdělávání

Co nabízíme:
- stipendium ve výši 480 euro za měsíc
- osobní poradenství a podporu
- dva semináře s ostatními praktikanty GFPS z Německa, Polska, Česka a Běloruska

Co očekáváme:
- komunikativní znalost angličtiny, znalost češtiny (nutné pro studium)
- spolehlivost, flexibilitu, samostatnost, komunikační schopnosti a schopnost prosadit se
- ochotu cestovat (zahraniční služební cesty), řidičský průkaz skupiny B
- bakalářské vzdělání (technické zaměření výhodou)
- zájem o kulturu a společnost Česka
- imatrikulaci na nějaké německé univerzitě

Další informace ke stipendiu, výběrovým kritériím a přihlašování najdeš na: http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Období: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014
Pracovní doba: tři dny v týdnu pracuješ pro společnost Fermat Group, dva dny v týdnu se věnuješ studiu na univerzitě v Praze

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2013

GFPS Praktikumstipendium bei der Fermat Group, a.s. in Prag - Wintersemester 2013/14

11. 3. 2013

Sammle Erfahrungen im internationalen Handel als Export Representative beim renommierten tschechischen Werkzeughersteller Fermat Group, a.s. (www.fermatmachinery.cz)
– unterstützt durch ein Praktikumsstipendium von GFPS-CZ und GFPS e.V.!

Deine möglichen Aufgaben:
- Kontakt/Verhandlungen mit ausländischen Handelsvertretern und Kunden
- Dolmetschen/Übersetzen
- Kunden- und Lieferantenakquise
- Organisation von und Teilnahme an Auslandsreisen, Teilnahme an Messen
- Vorbereitung von Angeboten, technische Dokumentation
- Bearbeitung von Kundenanfragen und Sales Management
- Assistenz bei Schulungen, Teilnahme an Schulungen zur Weiterqualifikation

Was wir bieten:
- Stipendium in Höhe von 480 Euro im Monat
- persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort
- zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus

Was wir erwarten:
- verhandlungssicheres Englisch, Tschechischkenntnisse für das Studium
- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Selbstständigkeit, Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit
- Reisebereitschaft (Auslandsdienstreisen), PKW-Führerschein
- Bachelor-Abschluss (technische Spezialisierung von Vorteil)
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Weitere Informationen zum Stipendium, den Auswahlkriterien und zum Bewerbungsverfahren findest Du unter http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum

Zeitraum: 1.09.2013 - 31.01.2014
Arbeitszeiten: drei Tage/ Woche arbeitest Du für die Fermat Group, zwei Tage/ Woche Studium an einer Universität in Prag
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2013

Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare News News Stipendia Stipendien Cestování Reisen Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Kultura Kultur Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit