goEast - festival filmů střední a východní Evropy

3. 3. 2014

"Je na čase se otevřít myšlenkám, obrazům. mýtům a příběhům východních sousedů. Kvůli jejich kultuře. Kvůli jejich filmům." To jsou slova Claudii Dillmann, ředitelky Německého filmového institutu a zakladatelky Filmového festivalu středně- a východoevropských filmů goEst, který se koná již od roku 2001.
A i letos přišel čas otevření se kultuře a filmům našich sousedů. Od 9.4. do 15.4. 2014 si můžeš ve Wiesbadenu rozšířit obzory a na vlastní kůži zažít goEast festival!

Skvělé filmové produkce se postarají o řádnou interkulturní výměnu a dialog mezi režiséry, publikem, začínajícími režiséry, historiky a filmovými vědci. Samozřejmě nebudou chybět režiséři a hvězdy zvučných jmen.
Takovou příležitost by sis neměl/a nechat ujít!

Více informací o celém festivalu se dozvíš na stránkách goEast.

goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films

3. 3. 2014

„Es ist an der Zeit, sich zu öffnen, für Gedanken, Bilder, Mythen und Geschichten der östlichen Nachbarn. Für ihre Kultur. Für ihre Filme.“Dies Worte schrieb Claudia Dillmann, Direktorin des Deutschen Filminstitut und Gründerin des sein 2001 stattfindenden mittel- und osteuropäischen Filmfestivals goEast.

Und auch dieses Jahr ist es wieder an der Zeit sich der Kultur und Filme unserer Nachbarn zu öffnen und seinen Horizont zu erweitern, denn vom 9.4.-15.4. 2014 heißt es in Wiesbaden wieder goEast, eine Woche lang!

Tolle Filmproduktionen sorgen dort, wie jedes Jahr für einen kulturellen Austausch und Dialog zwischen Regisseuren, Publikum, Nachwuchsregisseuren, Historikern und Filmwissenschaftlern. Dabeisein werden natürlich auch wieder namenhafte Regisseure und Stars.

Diese Chance solltest du dir also nicht entgehen lassen!

Mehr Informationen rund um das Festival gibts hier

Němčina Deutsch News News Cestování Reisen Kultura Kultur Studium Studium Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview