HeuHoj-Camp

17. 6. 2016

Česko-německý workcamp v Krušných horách

        9. -17. července 2016

Kosení, hrabání, dělání sena, poznání regionu i sousedů – to je náplň česko-německého workcampu ve Východních Krušných horách!

Camp je otevřen každému (17+), kdo se zajímá o přírodu a o česko-německou- mezinárodní spolupráci. Jazykové znalosti nepředstavují žádnou podmínku účasti – ruce, nohy, otevřenost a tlumočník zajistí, že si budeme dobře rozumět!

Čekají nás 4 dny práce na českých a německých květnatých loukách – budeme kosit louky, hrabat a obracet seno, prořezávat kamenné snosy; a 3 dny programu, kdy se seznámíme s příběhem a současností regionu. Čekají na nás také zajímavé

Přihlašování pomocí emailu heuhoj@gmail.com nebo pomocí online formuláře na webu. Více informací lze najít na adrese www.heuhoj.de nebo na Facebook.com/heuhoj.

Organizátoři: Grüne Liga Osterzgebirge e.V. & Antikomplex z.s.

HeuHoj-Camp

17. 6. 2016

Deutsch-tschechisches Workcamp im Osterzgebirge

       9.-17. Juli 2016

Sensen, Rechen, Heu machen, Nachbarn und die Region kennenlernen – das ist das Grundrezept für das deutsch-tschechische Workcamp im Osterzgebirge!

Das Camp ist offen für alle (17+), die Spaß an und in der Natur und deutsch-tschechisch internationalen Begegnungen haben. Sprachkenntnisse sind keine Teilnahmevorrausetzung, Hände, Füße, Offenheit und Dolmetscher werden für die Verständigung sorgen!

Wir erleben 4 Arbeitstage auf den tschechischen und deutschen Bergwiesen – d. h. mit Sense, Motorsense und Rechen arbeiten, Heu wenden und Heuballen pressen, sowie die Steinrücken pflegen; und 3 Tage mit Programm um die Geschichte und Gegenwart der Region kennenzulernen dazu Abendvorträge & Diskussionsrunden

Anmeldung per E-Mail heuhoj@gmail.com oder per Online Anmeldungsformular auf der Webseite. Mehr Information unter www.heuhoj.de oder auf Facebook.com/heuhoj.

Organisatoren: Grünen Liga Osterzgebirge e. V. & Antikomplex z.s.

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Cestování Reisen Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Kultura Kultur Blog Blog Studium Studium