HeuHoj-Camp

20. 4. 2017

Kde: v Krušných horách
Kdy: 8. -16. července 2017
Organizátoři: Grüne Liga Osterzgebirge e.V. & Antikomplex z.s.

Kosení, hrabání, poznání regionu i sousedů – to je náplň česko-německého workcampu ve Východních Krušných horách! Camp je otevřen každému (17+), kdo se zajímá o přírodu a o česko-německou-mezinárodní spolupráci. Jazykové znalosti nepředstavují žádnou podmínku účasti – ruce, nohy, otevřenost a tlumočník zajistí, že si budeme dobře rozumět! Čekají vás 4 dny práce na českých a německých květnatých loukách – budete kosit louky, hrabat a obracet seno, prořezávat kamenné snosy; a 3 dny programu, kdy se seznámíte s příběhem a současností regionu. Těšit se můžeš také na zajímavé výlety a diskuze.

Přihlašování pomocí emailu heuhoj@gmail.com nebo pomocí online formuláře na webu. Více informací lze najít na adrese www.heuhoj.de nebo na Facebook.com/heuhoj.

plakát

HeuHoj-Camp

20. 4. 2017

Wo: im Osterzgebirge
Wann: 8. -16. Juli 2017
Organisatoren: Grünen Liga Osterzgebirge e. V. & Antikomplex z.s.

Sensen, Rechen, Heu machen, Nachbarn und die Region kennenlernen – das ist das Grundrezept für das deutsch-tschechische Workcamp im Osterzgebirge! Das Camp ist offen für alle (17+), die Spaß an und in der Natur und deutsch-tschechisch internationalen Begegnungen haben. Sprachkenntnisse sind keine Teilnahmevorrausetzung, Hände, Füße, Offenheit und Dolmetscher werden für die Verständigung sorgen! Ihr erlebt 4 Arbeitstage auf den tschechischen und deutschen Bergwiesen – d. h. mit Sense, Motorsense und Rechen arbeiten, Heu wenden und Heuballen pressen, sowie die Steinrücken pflegen; und 3 Tage mit Programm um die Geschichte und Gegenwart der Region kennenzulernen dazu Abendvorträge & Diskussionsrunden.

Anmeldung per E-Mail heuhoj@gmail.com oder per Online Anmeldungsformular auf der Webseite. Mehr Information unter www.heuhoj.de oder auf Facebook.com/heuhoj.

Plakat

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur News News Cestování Reisen Semináře Seminare Blog Blog Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Studium Studium