Muzeum medoviny v Praze

13. 1. 2015

Věděli jste, že bylo v Praze otevřeno muzeum medoviny?

Muzeum medoviny se nachází v ulici Myslíkova nedaleko Karlova náměstí a bylo vybudováno ve sklepním prostoru. Na stěnách visí recepty, fotky a texty týkající se historie tohoto prastarého alkoholického nápoje, medoviny (německy „Met“ nebo „Honigwein“) Za prohlíku stojí také historický stroj na med, lahve na víno, etikety a plakáty.

Autor projektu zkouší propagovat v muzeu pravou medovinu bez přísad.

Stálá expozice přibližuje návštěvníkům historii medoviny a její výroby. Jedna část se zabývá také včelařství. Chybět nemůže také degustační salon, v němž se návštěvníkům nabízí možnost, ochutnat několik druhů medoviny. Kromě toho jsou pravidelně pořádány také velké ochutnávky, při nichž jsou návštěvníci uvedeni do problematiky.

Další informace

 

 

Zdroj: http://www.czech.cz/de/Culture/Verkosten-erwunscht-das-Honigweinmuseum

Honigweinmuseum in Prag

13. 1. 2015

Habt ihr gewusst, dass in Prag  das Honigweinmuseum eröffnet wurde?

Das „Muzeum medoviny“ (das Honigweinmuseum) befindet sich in der Straße Myslíkova unweit vom Karlsplatz und wurde in einem Kellerraum eingerichtet. An den Wänden hängen Rezepte, Fotos und Texte zur Geschichte des uralten Getränks, das im Tschechischen „medovina“ und im Deutschen „Met“ oder „Honigwein“ heißt. Zu besichtigen sind zudem eine historische Honigmaschine, Honigweinflaschen, Etiketten und Plakate.

Der Autor des Projektes versucht, im Museum den echten Honigwein ohne Zusätze zu propagieren.

Die Dauerausstellung bringt den Besuchern die Geschichte des Weins und das Herstellungsverfahren näher. Eine Ecke widmet sich auch der Imkerei. Auch ein Kostprobesalon fehlt nicht, wo die Besucher die Gelegenheit haben, ein Glas Honigwein zu probieren. Zudem werden regelmäßig größere Verkostungen veranstaltet, bei denen die Besucher auch umfassend in die Thematik eingeführt werden.

Weitere Infos

 

 

Quelle: http://www.czech.cz/de/Culture/Verkosten-erwunscht-das-Honigweinmuseum

Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Semináře Seminare Blog Blog Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Studium Studium Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit