Mezinárodní dobrovolná služba v Česku

30. 1. 2015

V rámci mezinárodní dobrovolné služby mládeže (IJFD) hledají „Paritätische Freiwilligendienste Sachsen" a „Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem od 1. září 2015 na jeden rok několik dobrovolníků. Nabízejí více míst v Česku v různých pracovních oblastech:

Děti a mládež

Rodinná centra (podpora při volnočasových aktivitách, vzdělávání), mateřské školy, částečně česko-německé, základní školy (podpora vychovatelů, výuka němčiny, doprovod prázdninových výletů)

Práce s lidmi s postižením

Podpora kvalifikovaných pracovníků

Koordinace dobrovolníků

Pomoc při dalším vzdělávání a koordinace práce s dobrovolníky

Kultura

Spolupráce v Galerii designu (vzdělávací nabídky, rešerše, příprava výstav)

Životní prostředí

Environmentální výchova, ochrana životního prostředí, podpora hlídačů při obchůzkách

Kromě zájmu o některou pracovní oblast bys měl mít také zájem o českou kulturu a měl bys být připraven učit se češtinu, umět samostatně pracovat, být komunikativní a otevřený a ve věku 18 až 27 let (po domluvě lze nastoupit i v 17 letech). Dle místa dobrovolné služby mohou být požadovány ještě jiné předpoklady, viz zde.

Dobrovolná služba začíná 1. září a končí 31. srpna 2016. Týdenní pracovní doba je 35 hodin (+5 hodin výuka jazyka). Dobrovolník/dobrovolnice obdrží kapesné, stravné a ubytování, stejně jako zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Přídavky na děti budou při dosavadním nároku vypláceny dále. V rámci dobrovolné služby se zúčastníš 25 seminárních dnů. Dobrovolník/dobrovolnice má nárok na min. 26 dní dovolené. Další informace nalezneš zde.

Případné dotazy a přihlášky se životopisem a motivačním dopisem zašli na e-mail Gernot Mosig, 0351 4916624, mosig@parisax-freiwilligendienste.de. Místa budou rozdělena po doručení přihlášek.

IJFD in Tschechien

30. 1. 2015

Im Rahmen des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) suchen die Paritätischen Freiwilligendienste Sachsen gGmbH und das Dobrovolnické centrum in Ústí nad Labem zum 1. September 2015 für ein Jahr mehrere Freiwillige.

Es werden mehrere Einsatzstellen in Tschechien mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen angeboten:

Kinder und Jugend

Familienzentren (Unterstützung bei Freizeitangeboten, Bildung), Kindergärten, teilw. deutsch-tschechisch, Grundschulen (Unterstützung der Erzieher, Deutschunterricht, Begleitung Ferienfahren)

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Unterstützung der Fachkräfte

Koordination Ehrenamt

Hilfe bei Weiterbildung und Koordination in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

Kultur

Mitarbeit in einer Designgalerie (Bildungsangebote, Recherchearbeiten, Vor- Nachbereitung von Ausstellungen)

Umwelt

Umweltbildung, Umweltschutz, Unterstützung der Ranger bei Begehungen

Zusätzlich zum Interesse an einem Arbeitsbereich solltest du auch Interesse für die tschechische Kultur und Bereitschaft, die tschechische Sprache zu lernen, mitbringen, selbstständig arbeiten können, kommunikativ und aufgeschlossen sein und zwischen 18 und 27 Jahren alt sein (nach Rücksprache auch Teilnahme für 17-Jährige offen). Je nach Einsatzstelle kann es noch weitere Vorraussetzungen geben, siehe hier.

Der Freiwilligendienst beginnt am 1. September und endet am 31. August 2016. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden (+ 5h für den Spracherwerb). Der/die Freiwillige erhält Taschengeld, Geld für Verpflegung und Unterkunft sowie eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das Kindergeld wird bei bisherigem Anspruch weiter gezahlt. Im Rahmen des Freiwilligendienstes finden 25 Seminartage statt. Der/die Freiwillige hat Anspruch auf min. 26 Tage Urlaub. Weitere Informationen findest du hier.

 Fragen oder deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben kannst du via E-Mail an Gernot Mosig, 0351 4916624, mosig@parisax-freiwilligendienste.de, schicken.  Die Plätze werden nach Eingang der Bewerbungen vergeben.

Blog Blog News News Němčina Deutsch Semináře Seminare Kultura Kultur Cestování Reisen Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement