Interview s Petrem Tomkem, 2. část

31. 7. 2014

Johanna: Produkce piva a jeho konzumace je jak v Německu tak v Česku celkem vysoká. Jaké je podle tebe ideální množství piva, které si může člověk denně „dopřát“? Pokud nebereme v potaz nějaké zvláštní případy…

Petr: Faktem je, že Češi jsou v konzumaci piva světovými mistry. V roce 2013 se v Česku vypilo v průměru 144 litrů piva na hlavu.  S průměrem spotřeby trochu větším než 100 litrů je Německo a Rakousko na druhém místě. Myslím, že pro muže je jedno až dvě piva (0,5 -1,00) a pro ženy jedno malé nebo normální piva (0,3-0,5) úplně v pořádku.

Johanna: My z portálu ahoj.info se zajímáme samozřejmě o tvé česko-německé zkušenosti. Ty jsi žil 6 měsíců v Německu (v Brémách) a dělal jsi odbornou praxi u pivovaru Beck. Jaké byly nejzajímavější dojmy, které sis z pobytu odnesl?

Petr: Byl jsem zhruba 10 let aktivní v práci s mládeží a díky tomu často na cestách v Dolních Francích – ve Würzburgu. Díky výměně mezi mládežnickým spolkem „Junge Aktion der Ackermanngemeinde Würzburg“ a spolkem „Rytmika“ z mého rodného města Šumperk jsem měl možnost  poznat mnoho přátel z tohoto města nad Mohanem a také spoustu krásných zákoutí regionu Dolní Franky. Po studiu jsem měl možnost poznat úplně jiná zákoutí Německa jako například severoněmecké Brémy. Ačkoliv existují mezi jihem a severem Německa kulturní rozdíly, můžu jmenovat několik obecných poznatků o Německu. Ve srovnání s Českem jsem byl překvapen otevřeností vůči cizincům a jiným náboženským vyznáním. Vzpomínám si na to, jak jsem se divil, když jsem viděl, že automat na jízdenky ve Würzburgu je schopný komunikovat vedle angličtiny také v turečtině nebo že v Brémách byla postavena nová mešita. Myslím si, že lidé, kteří pracují v Německu v sektoru služeb, mají lepší vztah ke svým zákazníkům, ať už je to v obchodě nebo v restauraci. V Česku má člověk někdy pocit, že si zaměstnanci nepřejí, abych ještě jednou přišel. V Německu jsem tehdy ochutnal poprvé bio potraviny a taky viděl různé pytle na tříděný odpad. Abych taky jmenoval něco negativního: vlakové jízdenky se mi zdají předražené, někdy se v Německu spíš vyplatí jet sám autem než vlakem.

Johanna: Ty žiješ a pracuješ v Plzni, kde je toho samozřejmě víc než jen pivovar. Co se ti líbí nejvíc na tomhle městě a na tvém životě v něm? A co si myslíš, že je tady ve srovnání s Německem jiné?

Petr: Podle mě má Plzeň ideální velikost i polohu. Má malé kompaktní historické centrum, člověk může relativně brzy utéct z města do přírody – třeba na kole. Máme tady celkem velkou kulturní nabídku a kromě toho je Plzeň studentské město, kteří dělají město živější a mají pozitivní vliv na vývoj města, když se rozhodnou po studiu zůstat ve městě. Pozitivině vnímám i to, že lidé, kteří jsou aktivní v politickém a kulturním životě města, přihlásili Plzeň do projektu Evropského hlavního města kultury 2015. Jsem přesvědčen, že město, návštěvníci, ale především jeho obyvatelé z něj již teď profitují, a díky titulu Evropského hlavního města 2015 budou profitovat ještě více. Je obdivuhodné, jak se během posledních dvaceti let proměnil jeho obraz, od spíše industriálního města až k atraktivnímu centru. Moji kamarádi, kteří mě v Plzni navštívili a buď dlouhou dobu v Plzni nebyli nebo jej navštívili poprvé, mi moje domněnky potvrdili.

Johanna: Na závěr by bylo hezké, kdybys pro naše čtenáře vyjmenoval 5 věcí, proč se vyplatí Česko navštívit. A prosím nejen to, že máte nejlepší pivo

Petr:

1) architektura: V Praze můžete obdivovat všechny stavební slohy od románského až po současnou modernu. Ale i v menších městech jako je Český Krumlov, Telč nebo Kroměříž se dá najít mnoho romantických zákoutí.

2) kultura: Především v letních měsících se u nás koná hodně hudebních open-air festivalů, kde hraje spoustu oblíbených nebo naopak méně známých českých a zahraničních kapel.

3) příroda: Máme mnoho pohoří, krajinu s hlubokými lesy, dokonce několik národních parků a značení turistických cest, které existuje na území celé České republiky patří k těm nejlepším na světě.  Máme tu vynikající předpoklady pro turistiku, jízdu na kole nebo sjíždění řek. V zimě tu můžeme najít stovky kilometrů stop pro běžkaře a dokonce hodně lyžařských oblastí.

4) lázně: Máme také hodně lázeňských míst. Ať už jsou to Karlovy Vary, Mariánské lázně, Luhačovice na Moravě nebo klimatické lázně jako například Jánské Lázně v Krkonoších a Karlova studánka v Jesenících. Člověk může udělat hodně pro své tělo i duši.

5) víno: U nás máme nejenom pivo, ale také spoustu vinic. Pokud pojedete na jižní Moravu, můžete najít mnoho malých, ale i větších vinařství, do jejichž sklepů se člověk rád nechá zlákat. Člověk nemusí mít ani tolik štěstí, aby narazil na vzácná bílá vína. Lze si také objednat ubytování a strávit nějaký večer s přáteli a tradiční cimbálovou muzikou.

Interview mit Petr Tomek Teil 2

31. 7. 2014

Johanna: Was ist für dich die ideale Menge an Bier, die man pro Tag genießen „sollte“? mit Ausnahmeregelungen natürlich

Petr: Fakt ist, dass  die Tschechen in Sachen Bierkonsum Weltmeister sind. Im Jahr 2013 hat man in Tschechien in Durschnitt 144 Liter Bier pro Kopf getrunken. Mit etwas mehr als 100 Liter sind die Deutschen und Österreicher zweiter. Ich denke, dass für die Männer 1-2 Biere (0,5-1 Liter)  und für die Frauen ein kleines oder großes Bier (0,3-0,5 Liter) am Tag in Ordnung ist.

Johanna: Wir vom Jugendportal ahoj.info interessieren uns natürlich vor allem für deine deutsch-tschechische Geschichte. Du hast 6 Monate in Deutschland (Bremen) gelebt und dort ein Praktikum bei Becks gemacht. Welche waren deine wichtigsten Eindrücke?

Petr: Ich war etwa 10 Jahre lang in der Jugendarbeit tätig. Durch den Austausch zwischen dem Jugendverein Junge Aktion der Ackermanngemeinde Würzburg und dem Verein „Rytmika“ aus meiner Heimatstadt Šumperk habe ich viele Freunde in der Stadt am Main gefunden und viele schöne Ecken in der fränkischen Region kennengelernt. Nach dem Studium habe ich noch ganz andere Ecken Deutschlands kennengelernt, wie zum Beispiel das norddeutsche Bremen. Im Vergleich zu Tschechien, war ich von der Offenheit gegenüber Ausländern und anderen Religionen überrascht. Ich erinnere mich daran, wie ich verwundert war, wenn ich sah, dass die Fahrkartenautomaten  in Würzburg neben englisch auch auf Türkisch kommuniziert haben oder das in Bremen eine ganz neue Moschee gebaut wurde. Ich denke, dass die Menschen, die in den Dienstleistungssektoren in Deutschland arbeiten, eine  bessere Beziehung zu den Kunden haben. Ob im Geschäft oder Restaurant. In Tschechien hat man manchmal das Gefühl, dass die Angestellten nicht wollen, dass ich nochmal komme. In Deutschland habe ich damals zum ersten Mal Biolebensmittel gegessen und Säcke für verschiedene Müllsorten gesehen. Um auch was Negatives zu nennen: ich fand die Zugfahrkarten zu teuer, es lohnt sich in Deutschland manchmal mehr, alleine mit dem Auto zu fahren als den Zug zu nehmen.

Johanna: Du lebst und arbeitest in Pilsen und dort gibt es natürlich noch mehr, als nur die Brauerei. Was gefällt dir besonders gut an dieser Stadt oder auch an deinem Leben hier? und was denkst du, ist anders im Vergleich zu Deutschland?

Petr: Ich denke Pilsen hat eine ideale Größe und Lage. Es hat ein kleines kompaktes historisches Zentrum, man ist relativ schnell raus aus der Stadt und im Grünen, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Es gibt auch ein relativ großes Kulturangebot und Pilsen ist außerdem eine  Stadt der Studenten, die die Stad lebendiger machen und einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Stadt haben. Ich empfinde es als positiv, dass Menschen, die aktiv in dem politischen und kulturellen  Leben der Stadt sind, Pilsen in das Projekt Europas Kulturhauptstadt angemeldet haben. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt, die Besucher und vor allem die Einwohner der Stadt davon schon jetzt profitieren und durch den Titel Europas Kulturhauptstadt 2015 noch mehr profitiert wird. Ich finde es erstaunlich, wie sich das Bild der Stadt in der letzten etwa 20 Jahren verändert hat von einer eher industriellen Stadt zur einer attraktiven Stadt. Das sagten auch meine Freunde, die mich seit langer Zeit wieder besucht haben.

Johanna: zum Abschluss wäre es noch schön, wenn du 5 Dinge für unsere Leser aus Deutschland aufzählst, warum es sich lohnt nach Tschechien zu kommen und nicht nur wegen des Bieres

Petr:
1) Architektur: in Prag kann man alle Baustiele von der romanischen bis zur hochmodernen bewundern. Und in kleineren Städten wie Český Krumlov, Telč oder  Kroměříž  findet man viele romantischen Ecken.

2) Kultur: vor allem in Sommermonaten finden bei uns viele Open-Air Musikfestivals statt, wo viele populäre oder auch weniger bekannte tschechische oder ausländische Bands spielen.

3) Natur: wir haben viel Gebirge, Landschaften mit tiefen Wäldern, sogar einige Nationalparks und die Markierungen der Wanderwege gehören zu den Weltbesten. Es gibt sie in der ganzen Republik. Bei uns gibt es allgemein hervorragenden Bedingungen für das Wandern, Radfahren oder Kanufahren. Im Winter findet man bei uns hunderte Kilometer von gespurten Loipen für Langlauf und sogar viele Skigebiete.

4) Kur: Bei uns gibt es viele Kurorte:  ob Karlovy Vary (Karlsbad), Mariánské Lázně (Marienbad) oder Luhačovice, um einen in Mähren zu nennen, oder Luftkurorte wie Jánské Lázně in Krkonoše (Riesengebirge) oder Karlova Studánka in Jeseníky (Altvatergebirge). Man kann also vieles für den eigene Körper und die Seele tun.

5) Weinkultur: Ja, bei uns gibt es nicht nur Bier, sondern auch viele Weinberge. Wenn man nach Südmähren  fährt, findet man viele kleine und auch größere Weinanbauer, von denen man sich gerne in ihren Weinkeller einladen lässt. Man muss nicht viel Glück haben, um kostbare Weißweine zu entdecken. Man kann dort auch eine Unterkunft buchen und einen Abend mit Freunden und zum Beispiel traditioneller Zimbalmusik verbringen.

News News Kultura Kultur Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Cestování Reisen Stipendia Stipendien Semináře Seminare