Jak se dělá „Štamtyš“

31. 3. 2016

Nejprve vysvětlení pro české čtenáře, co to Stammtisch, neboli v českém překladu „stůl pro stálé hosty“ vlastně znamená. V Německu se jedná o běžně používaný výraz a označuje pravidelná setkávání různých lidí, různých věků, různých povolání (někdy i různých jazyků), kteří ovšem mají (aspoň) jeden společný zájem. Setkávájí se jednou za čas – třeba 1x za měsíc – v hospodě, aby si o té své společné zálibě nebo i o čemkoli jiném mohli u piva (džusu, vína, kafe...) prostě popovídat. Setkání bývají otevřená veřejnosti a tak není překvapením, že se pokaždé sejde trochu jiná parta než minule, obohacená o nové tváře.

Přesně tak tomu bylo i na včerejším Štamtyši v Plzni, které pořádají a na který mě pozvaly mé dvě kolegyně, „spolu-dobrovolnice“ Jana a Pauline. Pořádají tyto setkání pravidelně jednou za 4 týdny, pokaždé v nějaké jiné z plzeňských hospůdek. A téma? Čeština – Němčina. Pokud máte nějakou zkušenost s jedním z těchto jazyků (což asi máte, pokud si čtete tento článek a rozumíte), rádi byste si jej procvičili, popovídali si o zkušenostech s ostatními nebo třeba jen poznali lidi kteří mluví tím opačným jazykem než vy – jste tady vítáni! 

A můj osobní dojem ze Štamtyše?
Moc příjemnej večer, škoda, že to mám do Plzně tak daleko! :( Včera se sešlo okolo 20 účastníků, ze kterých jsem znala osobně asi 3. Když jsem odcházela, měla jsem za sebou rozhovory asi s 10 různýma lidma, kteří mi vyprávěli o tom co dělají, kde pracují, co je ten večer přimělo přijít..až se debata stočila k nějakému dalšímu tématu. Ať už ale rozhovor probíhal česky nebo německy, pokaždé to bylo moc zajímavé. Věřím, že i já jsem obohatila včerejší večer příběhem o tom co dělám, kde pracuju a co mě přimělo večer přijít :) 

A přesně v tom spočívá kouzlo Štamtyše. Se známými i neznámými tvářemi pokecat o všedních i nevšedních věcech. Díky holky :)

Wie macht man einen Stammtisch

31. 3. 2016

Zuerst eine Erklärung für die tschechischen Leser, was ein Stammtisch oder in der tschechischen Übersetzung „ein Tisch für Stammgäste“ eigentlich bedeutet. In Deutschland handelt sich es um einen ganz gewöhnlich benutzten Begriff, der regelmäßige Treffen von verschiedenen Leuten bezeichnet, die verschieden alt sind, verschiedene Berufe haben (manchmal auch verschiedene Sprache sprechen), allerdings wenigstens ein gemeinsames Hobby haben. Sie treffen sich ab und zu – z.B. 1x pro Monat – in einer Kneipe, damit sie über ihr gemeinsames Hobby oder auch über ganz andere Sachen miteinander reden können. Diese Treffen sind meistens offen für die Öffentlichkeit und darum ist es keine Überraschung, dass immer eine andere Gruppe, als beim letzten Mal, zusammentrifft.

Genauso war das auch beim gestrigen Stammtisch in Pilsen, der von meinen zwei Kolleginnen - den "Mitfreiwilligen" Jana und Pauline - organisiert wird und zu ebendiesem ich von ihnen eingeladen worde. Sie veranstalten diese Treffen regelmäßig einmal pro 4 Wochen, jedes Mal in einem anderen Pilsner Pub. Und das Thema? Deutsch – Tschechisch. Wenn ihr Erfahrung mit einer von diesen Sprachen (was ihr anscheinend tut, wenn ihr diesen Artikel lest und versteht) habt, sie gerne üben würdet, euch über eure Erfahrungen austauschen oder einfach nur gerne neue Leute, die andere Sprachen als ihr sprecht, kennenlernen wollt – dann seid ihr herzlich wilkommen!

Und mein persönlicher Eindruck vom Stammtisch?

Sehr netter Abend und super schade, dass Pilsen für mich so weit weg ist! :( Gestern haben sich etwa 20 Gäste getroffen, von denen ich ungefähr 3 persönlich kannte.  Als ich nach Hause gegangen bin, hatte ich ungefähr 10 Gespächen mit verschiedenen Leuten hinter mir, die mir erzählt haben, was sie machen, wo sie arbeiten, was sie dazu gebracht hat an diesem Abend hierher zu kommen... bis sich das Gespräch schon wieder zum nächsten Thema entwickelt hat. Egal, ob das Gespräch auf Deutsch oder Tschechisch war, es war jedes Mal ganz interessant. Und ich glaube, dass ich den gestrigen Abend selbst auch ein bisschen bereichert habe mit meiner Geschichte darüber was ich mache, wo ich arbeite und mich dazu gebracht hat, hierher zu kommen. 

Und genau da liegt der Stammtischzauber. Mit bekannten und unbekannten Gesichten über alltägliche und nicht-alltägliche Sachen zu quatschen. Danke Mädels :)

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Cestování Reisen News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Kultura Kultur Semináře Seminare Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit