"Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?"

8. 9. 2014

Tímto tématem se bude zabývat Česko-německé fórum mládeže během svého osmého funkčního období.

30 členů z obou zemí se bude této otázce intenzivně věnovat na svém druhém plenárním zasedání  v Drážďanech od 11. do 14. září.

Česko-německé fórum mládeže vzniklo r. 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 16-26 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce. Za tímto účelem připravují v národnostně smíšených pracovních skupinách projekty, které si sami vymyslí, a diskutují nad tématy, která je zajímají.
Další informace týkající se Česko-německého fóra mládeže a podrobnější popis setkání naleznete zde.

 

"Welche Bildung brauchen wir?"

8. 9. 2014

Mit diesem Thema beschäftigt sich das Deutsch-Tschechische Jugendforum auf seinem zweiten Plenartreffen während der achten Amtszeit 2013/2014.

Die 30 Mitglieder aus den beiden Nachbarländern treffen sich für eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Frage vom 11.-14- September in Dresden.

Das Deutsch-tschechische Jugendforum gibt es seit 2001. Es wird von Ehrenamtlichen aus Deutschland und Tschechien im Alter von 16-26 Jahren gebildet, die sich für die Verbesserung und Vertiefung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit aktiv einsetzen. Zu diesem Zweck setzen sie in fünf verschiedenen Arbeitsgruppen eigene Projektideen um. Weitere Informationen zum Deutsch-Tschechischen Jugendforum und eine ausführlichere Beschreibung des Treffens findet ihr hier.
 

 

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Semináře Seminare Studium Studium Blog Blog Cestování Reisen Čeština Tschechisch News News