Jana a Sarah na Mariánskolázeňských rozhovorech

15. 11. 2012

Která z následujících osob nemá vlastní lázně? Marie, Josef, Karel nebo František? Já už teď vím, že Marie to není. Protože v „jejím” městě se konaly 8. 11. 2012 „Mariánskolázeňské rozhovory“.

 

Rozhovory jsou rozděleny do tří pracovních skupin k tématům „Přeshraniční vzdělávání a práce“, „Hranice přesahující hospodářský a životní prostor“ a „Odbourávání překážek přeshraničních podnikatelských aktivit“. Rozhovorů se účastnili představitelé hospodářského sektoru, zástupci úřadů a institucí z České republiky, Rakouska a severovýchodní části Bavorska. Cílem bylo vytvoření komplexního obrazu aktuálního vývoje v příhraničních regionech.

Akce jsem se zúčastnila i já s Janou, ale v docela nové a odlišné pracovní skupině: v dílně budoucnosti. Její idea: Dnešní mládež, která za několik let přeshraniční projekty povede, dostane možnost představit před dnešními zástupci česko-německé oblasti své vize česko-německé budoucnosti.

Společně s dalšími mladými lidmi z Česka a Německa jsme diskutovali například o tématech jazyk nebo životní prostředí se zaměřením na spolupráci mládeže. Výsledky všech pracovních skupin byly představeny před chutnou večeří - v plénu v překrásném Zrcadlovém sále.

Ostatní pracovní skupiny přijaly výsledky dílny budoucnosti velmi kladně. Přesto si myslím, že je ještě co zlepšovat. Například si dokážu představit, že by mezi sebou navzájem diskutovali nejen mladí lidé, ale že by mluvili i s odborníky.

Sarah Müller, 14. listopadu 2012

Jana und Sarah bei den Marienbader Gesprächen

15. 11. 2012

Wer hat kein Bad in Tschechien? Maria, Josef, Karl oder Franz? Maria ist es auf jeden Fall nicht, so viel kann ich dir verraten, denn dort fanden am 08.11.2012 die „Marienbader Gespräche“ statt.

 

Bei diesen Gesprächen handelt es sich um 3 verschiedene Arbeitskreise zu den Themen „Grenzübergreifende Ausbildung und Arbeit“, „Grenzübergreifender Wirtschafts- und Lebensraum“ und „Abbau von Hemmnissen für grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten“,  über die sich verschiedene Vertreter von Wirtschaft, Behörden und Institutionen aus Tschechien, Österreich und dem nordöstlichen bayerischen Wirtschaftsraum austauschten. Ziel war es ein umfassendes Bild über die aktuellen Entwicklungen in den Grenzregionen zu entwickeln. 

Jana und ich nahmen ebenfalls an dieser Veranstaltung teil, jedoch in einem ganz anderen und neuen Arbeitskreis: der Zukunftswerkstatt. Die Idee war es, dass die Jugend, die schließlich später das Erbe der bereits grenzüberschreitenden Projekte antreten wird, zu Wort kommt und den derzeitig im deutsch-tschechischen Bereich Tätigen ihre Vorstellungen einer möglichen deutsch-tschechischen Zukunft präsentiert.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien diskutierten wir über unsere Visionen zur deutsch-tschechischen Jugendarbeit zu unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise „Sprache“ und „Umwelt“. Alle Ergebnisse, auch die der anderen drei Arbeitskreise, wurden am Abend vor dem köstlichen Abendessen im Plenum im wunderschönen Spiegelsaal präsentiert.

Ich muss sagen, dass die Ergebnisse der „Zukunftswerkstatt“ von den anderen Arbeitskreisen als sehr positiv aufgenommen wurden. Jedoch ist diese „Werkstatt” meiner Meinung nach noch ausbaufähig. Ich könnte mir für das nächste Jahr vorstellen, dass nicht nur Jugendliche untereinander, sondern auch mit Experten ins Gespräch kommen.

Sarah Müller, 14.11.2012

News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Cestování Reisen Stipendia Stipendien Blog Blog Semináře Seminare Kultura Kultur Němčina Deutsch