Jazykové certifikáty

4. 10. 2012

Pokud už dobře ovládáš německý jazyk, můžeš si udělat certifikát nebo jinou zkoušku a tím si zvýšit naději na úspěch při hledání zaměstnání. Tvůj životopis získá na atraktivitě. :-)

Samozřejmě je opět více možností, můžeš si vybrat mezi různými certifikáty. Přinášíme výběr těch nejlepších:

U Goethe-Institutu můžeš složit zkoušku, která je mezinárodně uznávaná. Jedná se o tzv. Zertifikat Deutsch. Zaměstnavatelé na tuto zkoušku docela slyší. Navíc je i důležitým předpokladem pro získání německého státního občanství (Jedná se o úroveň B1).

Goethe-Institut nabízí i spoustu dalších zkoušek - pro všechny jazykové úrovně (dle společného evropského referenčního rámce jazyků), dále je např. možné absolvovat zkoušku z hospodářské němčiny nebo TestDaF.
Více

Další možností je Rakouský jazykový diplom (ÖSD). Jedná se rovněž o mezinárodně uznávanou zkoušku, která má u zaměstnavatelů velkou váhu.
Podrobnosti

Sprachzertifikate

4. 10. 2012

Um erworbene Sprachkenntnisse nachweisen zu können, sind Sprachprüfungen und -zertifikate ideal. Hier findest du Informationen zu den Sprachenzertifikaten für Tschechischlerner CCE und UNIcert®

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) - Lernen, lehren, beurteilen
Hierbei handelt es sich um ein System, damit der Spracherwerb, die Sprachanwendung und die Sprachkompetenz von Lernenden transparent und vergleichbar wird. Der Lernende wird nach gemeinsamen Kriterien und anhand seiner Fortschritte in den Lernerfolgen einer Fremdsprache beurteilt.
Verschiedene europäische Sprachzertifikate können dadurch untereinander verglichen werden. Außerdem soll ein Maßstab für den Spracherwerb geschaffen werden.
Alle aufgelisteten europäischen Sprachtests sind in sechs Schwierigkeitsstufen unterteilt, damit die Angebote von unterschiedlichen Anbietern vergleichbar sind.

Die sechs Kompetenzstufen:
A: elementare Sprachverwendung (A1 und A2)
B: selbstständige Sprachverwendung (B1 und B2)
C: kompetente Sprachverwendung  (C1 und C2)

Sprachzertifikate

1. CCE Czech Language Certificate Exam (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince)
Dem GER entsprechend bietet die Karlsuniversität Prag Sprachprüfungen für ausländische Tschechisch-Lernende ab 16 Jahren an. Die Einschätzung der Sprachkenntnisse erfolgt in vier Niveaustufen gemäß dem GER: CCE- A1, CCE-A2, CCE-B1 und CCE-B2.
Geprüft werden neben Hörverstehen und Leseverständnis auch eigene schriftliche und mündliche Fähigkeiten. Der Sprachnachweis ist zeitlich unbegrenzt gültig.
Vorbereitungskurse sind unter anderem an der Karlsuniversität Prag oder seit 2008 auch im Tschechischen Zentrum Berlin möglich, jedoch keine Pflicht.
Die Prüfungsgebühr an der Karlsuniversität beträgt 3 500 Kč bzw. 125 € und im Tschechischen Zentrum Berlin 150 € für externe Prüflinge.

Weitere Informationen sind hier zu finden:
Karlsuniversität Prag: http://ujop.cuni.cz/cce/index_en.php
Tschechisches Zentrum Berlin: http://berlin.czechcentres.cz/angebote/bildung/cce-zertifizierung/

2. UNIcert®
Die UNIcert®-Prüfung in der tschechischen Sprache kann an zahlreichen Universitäten in Deutschland abgelegt werden. Aufgrund der steigenden Mobilität der Studenten wurde die UNIcert®-Prüfung zur Vereinheitlichung der Sprachenzertifikatssysteme an deutschen Universitäten entwickelt. Die Einteilung in verschiedene Sprachniveaus erfolgt in vier Stufen: UNIcert® I, UNIcert® II, UNIcert® III und UNIcert® IV.
Das UNIcert®-System orientiert sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER).
Abhängig von der jeweiligen Universität wird die Teilnahme an den dortig angebotenen Sprachkursen vorausgesetzt, die nach Studiengang und Universität mit Gebühren verbunden sein können.

Weitere Informationen sind hier zu finden:
Akkreditierte Institutionen für UNIcert®: http://www.unicert-online.org/de/mitglieder

News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien