Jednou Tandem, navždy Tandem

3. 12. 2018

 

Je mladá, šarmantní a pochází z Česka - to je Kristýna Růžičková. Po dobu 12 měsíců společně s Žanetou Šindlerovou a Paulinou Tschakert působila v projektu ahoj.info, jenž spadá pod Tandem. Jakožto EVS-dobrovolnice tyto tři mladé slečny spravovaly webovou stránku www.ahoj.info, organizovaly semináře a jednodenní akci, čímž napomáhaly utužit vztahy mladých lidí z Česka a Německa. Od té doby je Kristýna stále součástí Tandemu. Mezinárodní spolupráce ji nepřestala bavit. V říjnu 2018 absolvovala stáž u Tandemu a na následujících řádcích popisuje, proč z Tandemu nedokáže nikdy úplně odejít. Přečtěte si je!


Před zhruba třemi lety jsem začala pracovat jako evropský dobrovolník v regensburské kanceláři Tandemu. V našem týmu jsme měly na starosti správu portálu ahoj.info, pomáhaly jsme s každodenním provozem kanceláře a organizovaly jsme semináře pro mladé lidi z Německa a Česka.


Velice rychle mi došlo, že práce v Tandemu je něco mimořádného – pozitivní a přátelská atmosféra, která tu panovala, pro mě hodně znamenala. Podzim začal semináři a spoustou dalších akcí. Česko-německá setkání, odborná školení, veletrhy. Všechny tyto akce znamenaly stovky zajímavých rozhovorů s lidmi, které zajímá česko-německá kooperace, vzájemné sblížení obou zemí a kteří se chtějí aktivněji zapojit do rozvoje sousedských vztahů obou zemí. Tyto konverzace mě provázely po celý můj rok v rámci EVS.


Pro mě osobně to všechno byla tak jedinečná zkušenost, že jsem se rozhodla v Regensburgu zůstat i po skončení své dobrovolnické služby. Začala jsem tady na univerzitě studovat česko-německá studia. První čtyři semestry (včetně povinného roku na Univerzitě Karlově v Praze) předčily moje očekávání. Souvislostem ve vývoji česko-německých vztahů (od jazyka a literatury, přes kulturu a historii až k politice), které jsme v průběhu studia probírali, teď rozumím do mnohem větší hloubky. A hlavně – všechnu teorii prakticky využiji při svých současných i budoucích aktivitách v “česko-německém světě”.


V létě 2016 jsem sice v kanceláři Tandemu oficiálně skončila, ve skutečnosti jsem ale nikdy úplně neodešla. I nadále jsem pomáhala při různých akcích nebo hledání kontaktů pro odborné praxe. Od loňského roku jsem taky (společně s Tinou Wicke) převzala vedení a organizaci školení junior-týmu.


A letos jsem se do kanceláře Tandemu aspoň na chvíli vrátila. Tentokrát jako praktikantka. Ale i tak se tu cítím jako doma, “mezi svými”. 
Takže díky Tandeme. Díky za prvotní podnět a inspiraci, díky kterým se teď pohybuji v česko-německém prostředí. Těším se na další projekty!
 
Kristýna Růžičková


Obrázek: Kristy během rozhovoru
Popisek obrázku: Kristýna Růžičková (vlevo) byla od září 2015 do srpna 2016 EVS-dobrovolnice v kanceláři Tandem Regensburg. Společně s dvěma dalšíma dobrobrovolnicema měla na práci projekt “ahoj.info”. Od té doby zůstala v Tandemu. Na obrázku je Kristýna vyfocena při oslavě 15. výročí projektu “ahoj.info” v DEPO2015 v Plzni.
(Fotka: Radek Sieber)

 

Einmal Tandem, immer Tandem

3. 12. 2018

 

Jung, charmant, tschechisch – das ist Kristýna Růžičková. Ein Jahr lang war sie zusammen mit Žaneta Šindlerová und Pauline Tschakert für das Tandem-Projekt „ahoj.info“ verantwortlich. Als EVS-Freiwillige pflegten die drei jungen Frauen die deutsch-tschechische Webseitewww.ahoj.info und organisierten Seminare und eine Tagesveranstaltung, um junge Menschen beidseits der Grenze zusammen zu bringen. Seit ihrer EVS-Zeit ist Kristýna Růžičková immer wieder im Einsatz mit und für Tandem. Die bilaterale Zusammenarbeit lässt sie nicht los. Im Oktober 2018 absolvierte die Studentin ein Praktikum bei Tandem und reflektiert im Folgenden, warum sie ihrerseits Tandem nicht loslassen kann. Lesen Sie selbst!


Vor gut drei Jahren habe ich angefangen, als europäische Freiwillige im Regensburger Tandem-Büro zu arbeiten. In meinem Team habe ich das Portal www.ahoj.info mitgestaltet, die Arbeit im Büro unterstützt und Seminare für junge Menschen aus Deutschland und Tschechien organisiert und durchgeführt.


Ich habe schnell gemerkt, dass die Arbeit bei Tandem von einer besonderen Art ist und dass mir die positive Stimmung und freundliche Atmosphäre im Büro sehr viel bedeuten. Der Herbst begann dann auch gleich mit Seminaren und allerlei Veranstaltungen. Deutsch-tschechische Begegnungen, Seminare für Fachkräfte, Messen. Diese Veranstaltungen bedeuteten Hunderte interessante Gespräche mit Menschen, die sich für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit, für die gegenseitige Annäherung beider Länder interessieren und mehr aus den nachbarschaftlichen Beziehungen machen wollen. Ähnliche Gespräche haben mich das ganze EVS-Jahr über begleitet.


Für mich war alles eine einzigartige Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, nach meinem Freiwilligendienst in Regensburg zu bleiben und an der Universität den Studiengang Deutsch-Tschechische Studien zu starten. Die ersten vier Semester (inklusive eines Pflicht-Auslandsjahrs an der Karlsuniversität in Prag) haben meine Erwartungen übertroffen. Die Zusammenhänge der Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen (von Sprache und Literatur über Kultur und Geschichte bis hin zur Politik), die uns im Studium vermittelt wurden, kann ich nun viel besser verstehen und bei meinen jetzigen und künftigen Aktivitäten in der „deutsch-tschechischen Welt“ sehr gut anwenden. 


Seitdem ich das Tandem-Büro im Sommer 2016 als Freiwillige verlassen habe, bin ich nie wirklich weggegangen. Ich habe das Tandem-Team weiterhin als externe Kraft bei Veranstaltungen und bei der Kontaktsuche für Berufsschulen unterstützt und seit dem vergangenen Jahr die Leitung der Juniorteamschulung gemeinsam mit Tina Wicke übernommen.


Jetzt bin ich wieder im Tandem-Büro. Zwar nur für eine kurze Zeit und diesmal in der Rolle der Praktikantin. Aber es fühlt sich sehr gut an, wieder unter „meinen“ Menschen, wieder „zu Hause“ zu sein.


Danke Tandem für den Anreiz und die Inspiration, sich im deutsch-tschechischen Feld zu engagieren. Ich freue mich sehr auf die nächsten Projekte.


Kristýna Růžičková


Bild: Kristy im Gespraech
BT: Kristýna Růžičková (links) war von September 2015 bis August 2016 EVS-Freiwillige bei Tandem Regensburg. Gemeinsam mit zwei anderen Freiwilligen betreute sie das Projekt „ahoj.info“. Tandem hat sie seither nicht mehr losgelassen. Unser Bild zeigt Kristýna Růžičková bei der Jubiläumsveranstaltung „15 Jahre ahoj.info“ im DEPO2015 in Pilsen.
(Foto: Radek Sieber)

 

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Cestování Reisen Blog Blog Studium Studium News News Semináře Seminare Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit