Koncert a fimový večer k 25. výročí sametové revoluce

10. 10. 2014

Jaroslav Hutka patří společně s Karlem Krylem a Jaromírem Nohavicou k legendárním československým/českým písničkářům, kteří se stali symbolem boje proti komunistickému režimu. V roce 1978 emigroval přes SRN do Nizozemska, kde žil až do pádu železné opony v roce 1989. 25 let po sametové revouci si Bohemicum Regensburg-Passau společně s ním a jeho písničkami zavzpomíná  na  demonstrace v Praze, které zahájily pád socialismu v tehdejším Československu.

Koncert se koná v úterý 21.10.201419 hodin v restauraci Leerer Beutel v Regensburgu (Bertoldstr. 9).

Ve středu, 22.10., pak kino Andreasstadel (Andreasstraße 28, 93047 Regensburg) v 19.00 promítne český film Swingtime, který tematizuje „Železnou oponu“ a vyšetřovací metody „Státní bezpečnosti“. Swingtime vypráví o osudech uprchlíků, kteří na cestě za svobodou  na „Západ“ narazili na falešnou hranici vytvořenou StB.

Německé titulky k filmu byly vytvořeny v projektovém kurzu bilingválními studenty Bohemica a Německo-českých studií.

Koncert a filmový večer se uskuteční  v rámci kulturního programu Herbstlese(n).

Další informace na www.bohemicum.de

Konzert- und Filmabend in Regensburg zu 25 Jahren Samtene Revolution

10. 10. 2014

Jaroslav Hutka gehört neben Karel Kryl und Jaromír Nohavica zu den drei legendären tschechoslowakischen/tschechischen Liedermachern, die zum Symbol des Kampfes gegen das kommunistische Regime geworden sind. 1978 emigrierte er über die BRD in die Niederlande, wo er bis zum Fall des Kommunismus im November 1989 lebte. 25 Jahre nach dem November 1989 erinnert das Bohemicum Regensburg-Passau mit ihm und seinen Liedern u. a. an die Demonstrationen in Prag, die den Sturz des Sozialismus in der Tschechoslowakei eingeleitet haben.

Das Konzert findet am Dienstag, den 21.10.2014 um 19 Uhr im Leeren Beutel in Regensburg (Bertoldstr. 9) statt.

Am Mittwoch, den 22. Oktober, zeigt das Kino im Andreasstadel (Andreasstraße 28, 93047 Regensburg) ab 19 Uhr den tschechischen Film Swingtime,  der die Thematik des Eisernen Vorhangs und der Ermittlungsmethoden der Staatssicherheit aufgreift. Swingtime erzählt von den Schicksalen einiger Flüchtlinge, die auf dem Weg in die Freiheit des Westens in das am Grenzstreifen gesponnene Netz des diktatorischen Regimes geraten.

Die deutschen Untertitel zum Film wurden in einem Projektkurs von bilingualen Studierenden des Bohemicum und der Deutsch-Tschechischen Studien erstellt.

Die Veranstaltungen werden im Rahmen der Kulturreihe Herbstlese(n) realisiert.

Weitere Informationen unter www.bohemicum.de

 

Čeština Tschechisch Cestování Reisen Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Kultura Kultur