„Kontejnery k světu“ - německý týden 20.-25. 5. 2013, Plzeň

14. 5. 2013

V následujících několika týdnech přinesou speciálně upravené kontejnery kulturu do ulic a na náměstí Evropského hlavního města kultury 2015.

 

Na třiceti místech se bude konat řada rozmanitých akcí. V „Multikulturních kontejnerech“ na Mikulášském náměstí se budou prezentovat různé země. Od 20. do 25. 5. 2013 zve německo-polský týden zájemce na prezentace, jazykové kurzy, koláč, německou hudbu a příjemné rozhovory.

Program „Multikulturních-kontejnerů“ na Mikulášském náměstí bude organizován dobrovolníky Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže v Plzni. V rámci německo-polského týdne od 20. do 25. 5. 2013 zvou Jana, Sarah a další mladí lidé na domácí koláče, jazykové kurzy němčiny, saštiny, švábštiny a jazyka mladých.

Program:
Pondělí, 20. 5. 2013
od 15.30 - prezentace „Cesta po Německu“, německý puzzle a německý kvíz

Úterý, 21. 5. 2013
od 14.30 - krátký film na téma „Multikultura v Německu“
od 17.00 - promítání komedie „Alemanya“

Středa, 22. 5. 2013
od 14.00 - prezentace „Německá kultura. Německá hudba“
od 17.00 - malá literární kavárna

Čtvrtek, 23. 5. 2013
od 13.00 - intenzivní jazykový kurz jazyka mladých, saštiny a švábštiny
od 14.00 - malý kurz němčiny
od 16.00 - prezentace projektů a aktivit Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže

Pátek, 24. 5. 2013
od 13.00 - prezentace Polska
od 15.00 - taneční kurz „Polonez“
od 16.30 - intenzivní kurz polštiny

Kromě návštěvníků jsou srdečně vítány také osoby mluvící německy, které by v kontejnerech rády vypomohly.

Kontakt:
Jana Pecikiewicz
Evropská dobrovolná služba
Projekt Erlebe Pilsen! - Zažij Plzeň!
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže, +420 377 634 765, pecikiewicz@tandem.adam.cz

Text: CeBB

„Container für alle(s)“ - deutsche Woche 20.-25.05.2013, Pilsen

14. 5. 2013

In den nächsten Wochen bringen umgebaute Container Kultur auf die Straßen und Plätze der Kulturhauptstadt Pilsen 2015.

 

An 30 Standorten finden ein buntes Kulturprogramm und vielfältige Aktionen statt. Im „Multikulti-Container“ auf dem Platz Mikulášské náměstí präsentieren sich verschiedene Länder. Vom 20. bis 25.05.2013 lädt die deutsch-polnische Woche Interessierte zu Präsentationen, Sprach-Crashkursen, Kuchen, deutscher Musik und netten Gesprächen ein.
 
Das Programm im „Multikulti-Container“ auf dem Platz Mikulášské náměstí wird u.a. von den Freiwilligen des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Pilsen gestaltet. Im Rahmen der deutsch-polnischen Woche vom 20. bis 25.05.2013 laden Jana, Sarah und weitere junge Leute zu selbstgebackenem Kuchen sowie zu Crashkursen in Deutsch, Sächsisch, Schwäbisch und Jugendsprache ein.

Programm:
Montag, 20.05.2013
ab 15.30 - Präsentation „Eine Deutschlandreise“, Deutschlandpuzzle und Deutschlandquiz

Dienstag, 21.05.2013
ab 14.30 - Kurzfilme zum Thema „Multikulti in Deutschland“
ab 17.00 - Filmvorführung Komödie „Alemanya“

Mittwoch, 22.05.2013
ab 14.00 - Präsentation „Deutsche Kultur. Deutsche Musik“
ab 17.00 - kleines Literaturcafé

Donnerstag, 23.05.2013
ab 13.00 - Crashkurs Jugendsprache, Crashkurs Sächsisch, Crashkurs Schwäbisch
ab 14.00 - kleiner Deutschkurs
ab 16.00 - Präsentation von Projekten und Aktivitäten des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem

Freitag, 24.05.13
ab 13.00 - Präsentation Polen
ab 15.00 - Tanzkurs „Polonez“
ab 16.30 - Crashkurs Polnisch

Neben interessierten BesucherInnen sind deutschsprachige HelferInnen für die Betreuung des Containers herzlich willkommen.

Kontakt:
Jana Pecikiewicz
Europäischer Freiwilligendienst
Projekt Erlebe Pilsen! - Zažij Plzeň!
Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem
+420 377 634 765, pecikiewicz@tandem.adam.cz

Text: CeBB

Čeština Tschechisch Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Semináře Seminare News News Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien