Článek hosta: Czech In!

14. 8. 2013

Co si mladí Němci myslí o České republice? Co by tak mohli v Česku dělat? Umí někteří česky? A jak se vlastně řekne česky „Deutschland“?

 

Anne, Arne, Dennis, Lucka a Monika – studenti z Česka i Německa plní nadšení se pomocí interaktivních přednášek na německých školách a univerzitách snaží ukázat, že Česká republika není pro mladé Němce jen „země na východ od hranic“.

Jak taková prezentace vypadá? Jazykové hry, doplňování slepé mapy České republiky či vyprávění vlastních zážitků ze sousední země. A samo sebou plno česko-německých nabídek, kterých mohou „diváci“ využít. Některé jsou i konkrétní: praktikum v Centru Bavaria Bohemia, workcamp u Inexu nebo přímo členství v Česko-německém fóru mládeže. Nabídek je opravdu spousta!

Jsme „Czech In!“, jedna z pěti pracovních skupin letošního ročníku Česko-německého fóra mládeže. Tento rok jsme byli například na školách v Berlíně, Kasselu, Hamburku nebo Pirně. Na univerzitě v Norimberku s námi byl dokonce i Martin z ahoj.info! Nezůstáváme však jen u škol: prezentovali jsme se také na Dni bohemistů, vědecké konferenci či veletrhu studijních příležitostí. Spolupracujeme i s různými česko-německými partnery, kteří nám poskytli malé dárky pro naše návštěvníky.

U nás se však nejen diváci skvěle baví, i my máme spoustu zážitků! Například v Norimberku jsme vysokoškolského profesora naučili slovo „Německo“ a větu „Lepší než rezavým drátem do oka.“, kterou může použít v každé situaci. Ten se už v Česku neztratí! :D

Zaujal tě náš projekt? Sleduj Česko-německé fórum mládeže na Facebooku či webu (www.cnfm.cz), brzy budeme hledat své následovníky! Zde se také dozvíš, co vytvořily ostatní skupiny.

Projekt má i svůj český protiklad, projekt „Do Německa na zkušenou“. Jeho referenti představují naopak na českých školách možnosti v Německu.

Projekt podporují Česko-německé fórum mládeže a Tandem Plzeň/Regensburg. Malé dárky pro studenty poskytly Centrum Bavaria Bohemia, Mládež v akci, Pragkontakt (Brücke/Most Stiftung) a ahoj.info.

Gastartikel: Czech In!

14. 8. 2013

Was halten deutsche Jugendliche von Tschechien? Welche Möglichkeiten bieten sich an? Können einige Tschechisch sprechen? Und wie sagt man eigentlich „Deutschland“ auf Tschechisch?

 

Anne, Arne, Dennis, Lucka a Monika – Studenten aus Deutschland und Tschechien möchten mit voller Begeisterung durch interaktive Vorträge an deutschen Schulen und Universitäten zeigen, dass die Tschechische Republik für junge Deutsche nicht nur „ein Land östlich der Grenze“ ist.

Wie sehen solche Präsentationen aus? Sprachanimation, Landeskunde-Spiele oder Erzählungen von eigenen Erlebnissen aus dem Nachbarland. Und selbstverständlich viele deutsch-tschechische Projekte, bei denen die „Zuschauer“ mitmachen können, beispielsweise ein Praktikum im Centrum Bavaria Bohemia, ein Workcamp beim Inex oder eine Mitgliedschaft beim Deutsch-tschechischen Jugendforum. Angebote gibt es wirklich viele!

Wir sind „Czech In!“, eine von fünf Arbeitsgruppen des diesjähriges Jahrgangs des Deutsch-tschechischen Jugendforums. Dieses Jahr waren wir z. B. an den Schulen in Berlin, Kassel, Hamburg und Pirna. An der Uni Nürnberg-Erlangen war auch Martin von ahoj.info dabei! Wir gehen aber nicht nur an Schulen oder Unis: wir haben uns auch am Bohemistentag, einer wissenschaftlichen Konferenz oder Messe zu Studienmöglichkeiten vorgestellt. Wir arbeiten auch mit verschiedenen deutsch-tschechischen Partnern zusammen, die uns ihre Give-aways für unsere Besucher sponsern.

Bei uns haben nicht nur die Zuschauer Spaß, auch wir erleben viele lustige Sachen: z. B. in Nürnberg haben wir dem Professoren das Wort „Německo“ (Deutschland) oder den Satz „Lepší než rezavým drátem do oka“ (Besser als mit einem rostigen Draht ins Auge) beigebracht, den er in jeder Situation benutzen kann. Der geht in Tschechien schon nicht verloren! :D

Findest du unser Projekt interessant? Folge dem Deutsch-tschechische Jugendforum auf Facebook oder auf der Webseite (www.dtjf.de), bald werden wir unsere Nachfolger suchen! Hier findest du auch Infos zu den Projekten von ähnlichen Gruppen.

Das Projekt hat auch sein Gegenüber - das Projekt „Versuch's mal in Deutschland“. Seine Referenten stellen an den tschechischen Schulen Möglichkeiten in Deutschland vor.

Semináře Seminare Studium Studium News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Kultura Kultur