Článek hosta: Tandem - „Utváříme společnou budoucnost!“

24. 9. 2013

Od června 2013 jsem praktikantkou v Tandemu, koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.Pocházím z Čech a studuji němčinu, proto práce u Tandemu je pro mě dobrou příležitostí, jak si procvičit obě řeči. Kolektiv Tandemu je velmi milý. Všichni jsou chápaví a nápomocní. Vždy když musím řešit nějaký problém, tak se najde někdo, kdo mi poradí. S takovým přístupem jsem se ješte nesetkala. Atmosféra Tandemu se mi prostě líbí.

Motto Tandemu zní: „Utváříme společnou budoucnost!“ Společnou budoucnost Německa a Čech. Je hezké, ale i důležité, že zařízení tohoto typu existují a také, že se starají o vztahy mezi oběma zeměmi.

Bohužel jsou lidé, kteří (ješte po tolika letech) nesnáší druhý národ (Němci - Čechy, Češi - Němce). Proč? Ona smutná společná historie je už za námi, tak k čemu taková napjatá situace? Vidím pro to jen dva důvody: Buďto celou situaci nepochopili nebo ji nechtějí pochopit. Myslím si, že by se měli pokusit udělat s nimi novou zkušenost.

Proto se mi líbí nápad Tandemu! Tandem podporuje setkání mezi mladými lidmi z obou zemí. Tak se mohou setkávat lidi jedno, jestli ze školní, mimoškolní nebo jiné oblasti. Přitom si vytváří vlastní pohled na věc.

Myslím si, že Češi a Němci mají velmi podobnou kulturu, myšlení a tradice. Proto nějaká nenávist není na místě. Já osobně mám ráda Německo a cítím se tu jako doma.

Gastartikel: Tandem - „Wir gestalten die gemeinsame Zukunft!“

24. 9. 2013

Seit Juni 2013 mache ich ein Praktikum bei Tandem, der bundeszentralen Fachstelle für den Jugendaustausch zwischen Deutschland und Tschechien.Ich komme aus Tschechien, studiere Deutsch, also ist die Arbeit bei Tandem geradezu ideal, wenn man beide Sprachen sprechen möchte. Tandem hat ein angenehmes Kollektiv. Alle sind hilfsbereit und verständnisvoll. Wenn ich ein Problem habe, ist immer jemand da, der mir hilft. In der Form habe ich das noch nicht erlebt. Kurzum, ich finde die Atmosphäre bei Tandem sehr gut.

Das Motto von Tandem lautet: „Wir gestalten die gemeinsame Zukunft!“ Die gemeinsame Zukunft Deutschlands und Tschechiens. Es ist schön, aber auch wichtig, dass es Einrichtungen gibt, die sich um die  internationalen Beziehungen zwischen beiden Ländern kümmern.

Leider gibt es immer noch Menschen, die (nach so vielen Jahren) die andere Nationalität hassen. (Deutsche – Tschechen, Tschechen – Deutsche). Warum? Die traurige gemeinsame Geschichte ist vorbei, warum gibt es noch diese gespannte Lage? Ich sehe nur zwei Gründe dafür: Entweder haben sie die ganze Geschichte nicht begriffen oder sie wollen sie nicht begreifen. Ich glaube, ihnen täte eine eigene Erfahrung mit der anderen Nation gut. Dafür finde ich Idee von Tandem toll! Tandem fördert die Begegnung zwischen jungen Menschen beider Länder.  So können sich junge Menschen treffen, egal ob auf schulischer, außerschulischer oder beruflicher Ebene. Dabei bilden sie eine eigene Ansicht an die Situation.

Ich meine, dass die Tschechen und Deutsche sehr ähnliche Kultur, Meinung und Tradition haben. Darum finde ich den ganzen Hass als völlig unnötig.  Ich mag Deutschland und fühle mich hier wie zu Hause.

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Kultura Kultur Cestování Reisen Semináře Seminare News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Němčina Deutsch