Lépe porozumět sousedovi

18. 9. 2014

Jak si mohou Němci a Češi lépe porozumět? Jedou možností je uvědomit si, co mají jejich kultury rozdílného a společného.

Tím člověk získá mezikulturní kompetenci a poučí se více o mentalitě a formách chování milého souseda. To je obzvlášť důležité pro ty, kteří provádějí partnerskou práci nebo výměnné projekty.

Ackermannova obec vás zve na Den setkání dne 11. října 2014. Koná se v diecézním centru Obermünster od 9 do 16.30 hod. Dvě referentky (z Ludwig- Maximilians-Universität v Mnichově a ze Západočeské university v Plzni) uvedou do tematiky. Po obědě bude příležitost znalosti prohloubit v malých skupinách ve formě diskusí a otázek. Den končí koncertem krojovaného sboru z Dobřan. Program probíhá v němčině i češtině.
Náklady (včetně oběda): Češi a studenti 5 €, Němci 15 €.
Přihlášky do 30.9.2014 u Leonharda Fuchse, Ackermann-Gemende: foxline@t-online.de

Programm.

Den Nachbarn besser verstehen

18. 9. 2014

Wie können Deutsche und Tschechen sich besser verstehen? Eine Möglichkeit ist, sich Wissen über die kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten anzueignen.

Dadurch gewinnt man interkulturelle Kompetenz und lernt mehr über die Mentalität, Befindlichkeiten und Verhaltensformen des netten Nachbarn. Das ist besonders wichtig für diejenige, die Partnerarbeit oder Austauschprojekte betreiben.

Die Ackermann-Gemeinde lädt ein zu einem Begegnungstag am 11. Oktober 2014 ein. Er findet statt im Diözesanzentrum Obermünster von 9.00 bis 16.30 Uhr. Zwei Referentinnen (LMU München bzw. Westböhmische Universität Pilsen) führen in die Thematik ein. Nach dem Mittagessen gibt eine Vertiefung in Kleingruppen reichlich Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Der Tag endet mit einem Konzert von einem Trachtenchor aus Domazlice. Das Programm findet auf Deutsch und Tschechisch statt.
Kosten (inklusiv Mittagessen): Tschechen und Studenten € 5, Deutsche € 15
Anmeldung bis 30.9.14 bei Leonhard Fuchs, Ackermann-Gemeinde: foxline@t-online.de

Programm

Kultura Kultur Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Studium Studium Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Stipendia Stipendien