S Červeným křížem do Česka

20. 4. 2015

Sbal si kufry a angažuj se ve světě! Německý červený kříž nábízí v rámci zahraniční dobrovolné služby možnost pomoci v různých zemích po celém světě. Německý červený kříž – oblastní spolek Aalen e.V. spolupracuje s institucemi v Čechách a nabízí:

 • zprostředkování vhodného místa v zahraničí
 • bezplatné semináře Německého červeného kříže před, během a po pobytu
 • kontaktní osobu, která bude dobrovolníka podporovat
 • měsíční kapesné, ubytování a stravu zdarma
 • zákonné pojištění
 • uznání pro studium nebo daší vzdělání (záleží na vysoké škole)
 • zohlednění při podávání přihlášky na odborné vysoké školy
 • zohlednění NC bodů a doby čekání na vysoké školy (dle vysoké školy)
 • kvalifikovaný posudek/doklad o vykonání služby
 • spoustu zajímavých zkušeností a nové perspektivy
 • tučné plus v životopise

Můžeš se angažovat v různých zařízeních:

 • zařízení zabývající se péčí o staré lidi
 • zařízení určená lidem s postižením
 • zařízení pro žadatele o azyl a lidi bez domova

Předpoklady:

 • věk mezi 18-ti a 27 lety
 • zájem o různé kultury a životní poměry
 • připravenost angažovat se a vrhnout se do práce na projektu
 • ukončené odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
 • velmi dobré znalosti angličtiny a připravenost učit se novou řeč
 • samostatnost

Další informace

Mit dem Roten Kreuz nach Tschechien

20. 4. 2015

Pack Deine Koffer und engagier dich in der Welt. Das Deutsche Rote Kreuz bietet in zahlreichen Ländern rund um den Globus vielfältige Chancen, im Rahmen eines Auslandsfreiwilligendienstes zu helfen.
Der DRK-Kreisverband Aalen e.V. kooperiert mit Institutionen in Tschechien und bietet:

 • die passgenaue Vermittlung einer Auslandsstelle
 • kostenfreie DRK-Bildungsseminare zur Vor-, Zwischen- und Nachbereitung
 • die Begleitung durch DRK-Ansprechpartner der Freiwilligendienste
 • ein monatliches Taschengeld bei freier Unterkunft und Verpflegung
 • gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge und Auslandskrankenversicherung
 • Anerkennung für Studium oder Ausbildung (variiert an den Hochschulen)
 • Anrechnung zum Erwerb der Fachhochschulreife
 • Anrechnung von Numerus Clausus (NC)-Punkten, Wartezeiten für Hochschulen (variiert an den Hochschulen)
 • ein qualifiziertes Zeugnis
 • jede Menge spannende Erfahrungen und neue Perspektiven
 • ein dickes Plus in Deinem Lebenslauf

Du kannst dich in verschiedenen Einrichtungen engagieren:

 • Altenhilfeeinrichtungen
 • Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
 • Einrichtung für Asylbewerber und wohnsitzlose Menschen

 Voraussetzungen:

 • Alter zwischen 18 und 27 Jahre
 • Interesse an den Kulturen und Lebensverhältnissen
 • Die Bereitschaft, sich zu engagieren und tatkräftig in einem Projekt einzubringen
 • Ein Hauptschul- oder Realschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung, Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife
 • Sehr gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft, eine neue Sprache zu lernen
 • Selbstständigkeit

Nähere Informationen

Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Cestování Reisen Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Semináře Seminare Studium Studium Čeština Tschechisch