Moje zkušenost z On Arrival Semináře v Ostravici

14. 12. 2017

Máte-li se zúčastnit On Arrival Semináře v České republice, tedy setkání evropských dobrovolníků, neznamená to, že se bude konat v některém z velkých měst jako Praha nebo Brno. On Arrival se často koná ve východní části republiky.  Místem konání mého On Arrivalu  byl hotel Hamr ve Frýdlantu nad Ostravicí. Já byl spolu s franzouským dobrovolníkem ubytován v pětilůžkovém pokoji se samostatnou koupelnou.  O kvalitě stravy by se bohužel dalo diskutovat. Pro mě byla jednoznačně nejlepší snídaně a mé oblíbené české koláče, které jsme dostávali o přestávkách.

V okolí hotelu byla překrásná krajina. V době konání semináře  právě začínal podzim a na polních cestách se tak povalovalo žlutohnědé spadané listí. V městečku, kde se nacházel náš hotel, byl také malý obchod, do kterého jsme rádi chodili. A to hlavně pro Kofolu – českou verzi Coly, která chutná prostě skvěle!

Program semináře byl volný. Možná proto, že jde především o to, poznat ostatní dobrovolníky v Česku. Mimo to jsme měli každý den kurs češtiny, ve kterém jsme se naučili nejdůležitější věty pro konverzaci v hostitelské zemi. V neděli jsme si odpolední program zorganizovali sami. Zahrnuty byly workshopy k tématům jako je Brexit nebo situace romské menšiny na Slovensku. Mimo to zorganizoval Draco z Makendonie kurs cyrilice a jedna španělka kurs jógy.

Nejvíce jsem si užil čas strávený s ostatními dobrovolníky. Po večerech jsme společně sedávali a pili drinky v hotelovém baru. Ze semináře jsem si neodvezl pouze nová přátelství, ale také mnoho nabídek na přespání po celé České republice.

Pavel

Meine On-Arrival -Erfahrung in Ostravice

14. 12. 2017

Wenn ihr an einem Treffen des Europäischen Freiwilligendienstes in Tschechin teilnehmt, geht nicht automatisch davon aus, dass es  in einer der großen Städte wie Prag oder Brünn stattfindet. On- Arrival-Treffen finden oftmals im östlichen Teil des Landes statt. Also stellt euch mental auf eine Pension in einer netten kleinen Stadt in Tschechien ein, wo ihr gemeinsam mit anderen EVSler/- innen fünf Tage verbringen werdet. Ein Deutscher und ein Franzose in einem Hotelzimmer in Ostravice.

Der Tagungsort ist von einer wunderschönen Landschaft umgeben. Als ich dort war, war     der Herbst bereits angebrochen und die Feldwege schmückten bereits gelb-braune Blätter. In dem Örtchen, wo sich das Hotel befand, existierte ein kleiner Supermarkt, den wir gerne aufsuchten. Denn die tschechische Cola-Version Kofola schmeckt mir einfach super!

Das Programm des On-Arrivals wurde offen gestaltet. Vermutlich liegt das daran, dass es primär darum geht, andere Freiwillige aus Tschechien kennenzulernen. Ein fester Programmpunkt war allerdings der tägliche Sprachkurs, in dem wir die wichtigsten Sätze für eine Konversation im Gastland lernten.

Am Sonntag wurde das Nachmittagsprogramm von den Freiwilligen organsiert. Hierbei wurden Workshops zu Themen wie Brexit oder die Situation der Minderheit der Roma in der Slowakei  bearbeitet. Außerdem wurde von Darko aus Mazedonien ein Kurs zur kyrillischen Schrift angeboten, während eine Spaniern Yoga anbot.

Am besten hat mir die Zeit mit den anderen EVS-Freiwilligen gefallen. Abends saßen wir zusammen oder trafen uns auf einen Drink in der Bar des Hotels. Vom Seminar nehme ich nicht nur neue Freunde aus Europa mit, sondern auch viele Schlafplätze in der ganzen Tschechischen Republik

Paul

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Blog Blog Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Čeština Tschechisch Cestování Reisen Semináře Seminare