Měsíc autorského čtení v Brně a Ostravě

3. 7. 2013

Od 1. 7. do 3. 8. 2013 se koná již 14. ročník literárního festivalu. Letos se čtyřnásobným čestným hostem: Německem, Lucemburskem, Rakouskem a Švýcarskem.

 

Literární festival Měsíc autorského čtení vznikl v roce 2000 v Brně a postupně se rozšířil do dalších měst. Program každoročně startuje 1. 7. v Brně a následně den po dni nepřetržitě běží v každém ze jmenovaných míst jedenatřicet dní. Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: Jedna reprezentuje domácí literaturu (tj. českou, slovenskou a polskou), druhá literaturu jiné země, která je v daném roce čestným hostem.

Kde?
Brno, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9
Ostrava, Klub Atlantik, Československých legií 7

Kompletní program a živé přenosy najdeš na www.autorskecteni.cz/2013/cz/program.

Monat der Autorenlesungen in Brno und Ostrava

3. 7. 2013

Vom 01.07.-03.08.2013 findet der bereits 14. Jahrgang des Literaturfestivals statt. Dieses Jahr mit einem vierfachen Ehrengast: Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

 

Das Literaturfestival Měsíc autorského čtení (Monat der Autorenlesungen) entstand im Jahr 2000 in Brno und expandierte schrittweise in weitere Städte. Das Programm startet immer am 01.07. in Brno und läuft dann an jeweils aufeinander folgenden Tagen an jedem der genannten Orte durchgehend einunddreißig Tage lang. Das Programm des Festivals folgt zwei Hauptlinien: die eine repräsentiert die einheimische Literatur (d.h. tschechische, slowakische und polnische), die andere die Wortkunst eines anderen Landes, das im betreffenden Jahr Ehrengast ist.

Wo?
Brno, Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9
Ostrava, Klub Atlantik, Československých legií 7

Das komplette Programm und Live-Übertragungen findest du unter www.autorskecteni.cz/2013/de/programm.

Studium Studium Blog Blog Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen News News Stipendia Stipendien Semináře Seminare Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur