Náš úžasný rok

29. 8. 2013

Jeden rok je dlouhá doba, a přesto utekl ten náš tak strašně rychle. To tak ale s pěknými věcmi bývá.
Během těchto 365 dní jsme poznali tolik nového, čelili výzvám a také jsme mnohokrát sami sebe překonali. Prokázali jsme odvahu, párkrát jsme narazili na vlastní hranice a díky tomu ještě lépe poznali naše slabé a silné stránky. Nyní se s tebou chceme naposledy osobně rozloučit  - a také s naším dobrovolným rokem.

Připadá mi nemožné shrnout tento rok slovy. Pro mě šlo o jeden z nejlepších roků mého života. Naučila jsem se tolik nového, objevila nečekaná nadání a vyhrála nejeden zápas se sebou samou. Během tohoto roku jsem se mohla rozvíjet a nyní z něho můžu čerpat zkušenosti a sílu, až v říjnu začnu studovat. Každému mohu Evropskou dobrovolnou službu vřele doporučit, protože si z ní odnese mnoho do života. (Sarah)

V uplynulém roce jsem zažila spoustu dobrodružství a nezapomenutelných zážitků. Regensburg mi přirostl k srdci a vždy se sem budu ráda vracet. (Hanka)

Naše práce nás bavila a přinesla nám spoustu legrace, což přejeme taky našim následovníkům. Tímto se loučíme po našem báječném roce nabytém událostmi s tebou a vydáváme se dále vstříc budoucnosti. (Martin)

Was für ein Jahr!

29. 8. 2013

Ein Jahr ist eine lange Zeit und doch verging unser Jahr viel zu schnell, aber so ist es immer mit den schönen Dingen.
In diesen 365 Tagen haben wir so manches Neuland betreten, uns Herausforderungen gestellt und sind dabei auch über uns hinaus gewachsen. Wir haben Mut bewiesen, sind das ein oder andere Mal an unsere Grenzen gestoßen und haben dadurch unsere Stärken und Schwächen nur noch besser kennengelernt.
Jetzt möchten wir uns ein letztes Mal persönlich bei dir und von unserem EVS-Jahr verabschieden.

Dieses Jahr in Worte zu fassen scheint mir unmöglich. Für mich war es eins der besten Jahre meines Lebens. Ich habe so viel Neues gelernt, unerwartete Talente entdeckt und den ein oder anderen Kampf gegen mich selbst gewonnen. In diesem Jahr habe ich mich weiterentwickelt und kann nun aus meinen Erfahrungen schöpfen und Kraft ziehen, wenn ich im Oktober mein Studium beginne. Jedem kann ich nur von Herzen einen europäischen Freiwilligendienst empfehlen, weil man hier vor allem für sein Leben lernt. (Sarah)

Im vergangenen Jahr habe ich viel Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse erlebt. Regensburg hat mir ans Herz gewachsen und ich komme gerne jederzeit zurück. (Hanka)

Wir hatten viel Spaß und Freude an unserer Arbeit und wünschen dies auch unseren Nachfolgern. Hiermit verabschieden wir uns nach diesem ereignisreichen, wundervollen Jahr von dir und werden nun unseren weiteren Weg beschreiten. (Martin)

Kultura Kultur Studium Studium News News Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Semináře Seminare Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch