Na praxi do Německa

5. 2. 2013

Fercher von Steinwand e.V. hledá mladé lidi z České republiky, kteří chtějí strávit nějaký čas v Německu a při tom se něco naučit.

 

Fercher von Steinwand e.V. je veřejně prospěšné sdružení, které nabízí mladým lidem možnost vzdělání a odborné výuky, naučit se německý jazyk, získat praxi v různých podnicích, vypomáhat v biologickém zemědělství, účastnit se setkání mládeže nebo také čas na orientaci.

Cílová skupina
mladí lidé z Česka ve věku 18-26 let

Kontakt
Fercher von Steinwand e.V.
Im Winkel 11
88422 Dürnau
tel. +49 (0)7582 93000
e-mail: ulrike@ferchervonsteinwand.org
internetová stránka: http://www.ferchervonsteinwand.org

Zum Praktikum nach Deutschland

5. 2. 2013

Fercher von Steinwand e.V. sucht junge Menschen aus Tschechien, die eine Zeit lang in Deutschland leben und lernen wollen.

 

Fercher von Steinwand ist ein gemeinnütziger Verein, der jungen Menschen die Möglichkeit zu Bildung und Ausbildung, Erlernen der deutschen Sprache, Praktika in verschiedenen Betrieben, Mithilfe in der biologischen Landwirtschaft, Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen oder einfach eine Zeit der Orientierung bietet.

Zielgruppe
Junge Menschen aus Tschechien (18-26 Jahre alt)

Kontakt
Fercher von Steinwand e.V.
Im Winkel 11
88422 Dürnau
Tel. +49 (0)7582 93000
E-Mail: ulrike@ferchervonsteinwand.org
Im Internet: http://www.ferchervonsteinwand.org

News News Semináře Seminare Cestování Reisen Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Blog Blog Kultura Kultur Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement