Na Rynku v Bystřici

24. 7. 2015

V našich posledních příspěvcích na blogu se stále častěji můžete dočíst, že se blíží konec naší dobrovolné služby, což přijímáme s opravdu těžkým srdcem. Nepomáhá ani tak snad pozitivní věc, že tady máme opravdu horké léto. Ale protože máme docela dost dovolené a přesčasových hodin, můžeme si toto hezké období užívat plnými doušky.

Na začátku července jsem se po delší době vydala opět domů, abych tam zjistila, kdo je ten nejvalašštější Valach, a jak stará už vlastně jsem. Každé dva roky se v našem malém městečku koná na náměstí mezinárodní folklorní festival s různými hosty z celého světa. Tento rok slavil festival už své desáté výročí. U toho jsem samozřejmě nemohla chybět. V rámci programu křtila také místní cimbálovka (která při této příležitosti slavila i své dvacátiny) své už "čtvrté poslední" (jak bylo řečeno) CD. Bylo opravdu hezké znovu vidět všechny ty folklorem zasažené lidi. Některé vidívám pravidelně při podobných akcích a vůbec je neznám, s některými jsme společně tancovali a některé jsem učila tancovat já. A právě v tomto okamžiku člověk zjistí, že už není tak "mladý". Nebo můžeme možná říct, že děti strašně rychle rostou, ale my jsme pořád stejní. Přinejmenším to lépe zní. Tomuto pocitu "jsem trošku starší" napomáhají taky fotky, které zobrazují uplynulých devět ročníků festivalu. Viděla jsem skoro všechny soubory. Uff.

Teď ale zpátky k průběhu. V pátek proběhl křest. Tomu předcházel taneční program zahraničních souborů, které se měly představit v sobotním hlavním programu. Popravdě řečeno jsem skoro nic neviděla. Důvod: musela jsem vidět všechny děti, které se v době mé nepřítomnosti narodily, nebo trošku povyrostly. A to zabere docela dost času. Křtu už jsem ale věnovala veškerou svou pozornost. A vyplatilo se. Slyšet konverzace, které členové muziky vedli v období puberty a vidět fotky od založení muziky, to byl opravdu zážitek. A nechyběly samozřejmě ani úžasné písničky.

V sobotu byl na řadě hlavní program. Dopoledne se představily dětské soubory, přičemž jsem měla příležitost zase vidět všechny "své" děti. Odpoledne se potom představili dospělí tanečníci. Celý program byl doprovázen "Valašským desetibojem", při němž byl celou dobu v převaze náš zástupce, samozřejmě v duchu fair play. Následovala volná zábava a celý program byl zakončen přibližně v jedenáct hodin návštěvou deseti z minulých ročníků vybraných zahraničních souborů v podání místního souboru. Zážitek, na který člověk dlouho nezapomene. Jsem zvědavá, co přijde za dva roky.

A protože letos beru dovolenou opravdu vážně, tak jsem právě na Maltě a užívám si pod motem "Just chillin'!" slunce a moře.

Zdraví

Monika

Na Rynku v Bystřici

24. 7. 2015

In unseren letzten Blogbeiträgen könnt ihr immer öfter lesen, dass sich das Ende unseres Freiwilligendienstes nähert, dem wir mit wirklich schwerem Herzen entgegensehen. Da hilft auch die vielleicht positive Sache nicht, dass wir jetzt einen wirklich heißen Sommer haben.  Aber da wir ziemlich viel Urlaub und Überstunden haben, können wir diese schöne Zeit in vollen Zügen genießen.

Anfang Juli machte ich mich nach längerer Weile auf den Weg nach Hause, um dort zu erfahren, wer der walachische Walache ist und wie alt ich schon bin. Alle zwei Jahre findet in unserer kleinen Stadt auf dem Marktplatz ein Internationales Folklorefestival mit verschiedenen Gästen aus der ganzen Welt statt. Dieses Jahr feierte das Festival schon sein zehntes Jubiläum. Dabei durfte ich natürlich nicht fehlen. Im Rahmen des Programms taufte auch die hiesige Zimbalmusik (die bei dieser Gelegenheit auch ihr Zwanzigjähriges feierte) ihre schon „viertletzte“ (wie gesagt wurde) CD. Es war wirklich schön, alle von Folklore betroffenen Menschen wiederzusehen. Einige sehe ich regelmäßig nur bei solchen Veranstaltungen und kenne sie nicht, mit einigen habe ich  schon zusammengetanzt, einigen habe ich beigebracht, wie man tanzt. Und an diesem Zeitpunkt stellt man irgendwie fest, dass man schon nicht mehr so „jung“ ist. Oder vielleicht können wir sagen, dass die Kinder zu schnell wachsen, aber wir immer gleich bleiben. Das  klingt zumindest besser. Bei diesem Gefühl „ein bisschen älter zu sein“ helfen auch die Fotos, die die vergangenen zehn Festivaljahrgänge abbilden. Fast alle Tanzgruppen habe ich gesehen. Uff.

Jetzt aber zurück zum Ablauf. Am Freitag war die Taufe der CDs, der ein Tanzprogramm der ausländischen Tanzgruppen voranging, die sich im Hauptprogramm am Samstag  vorstellen sollten. Ehrlich gesagt, habe ich gar nichts gesehen. Der Grund: Ich musste alle Kinder sehen, die in der Zeit, in der ich nicht zu Hause war, geboren oder ein bisschen größer geworden  sind. Das nimmt ziemlich viel  Zeit in Anspruch. Der Taufe widmete ich dann aber meine ganze Aufmerksamkeit. Und es lohnte sich. Die Konversation, die die Mitglieder dieser Musik in ihrem Pubertäts-Alter führten, zu hören und die Fotos vom Beginn der Musik zu sehen, war schon ein Erlebnis. Die tollen Lieder fehlten natürlich auch nicht.

Am Samstag fand dann das Hauptprogramm statt. Am Vormittag stellten sich die Kindertanzgruppen vor, wobei ich die Gelegenheit hatte, alle „meine“ Kinder wiederzusehen. Am Nachmittag stellten sich dann die erwachsenen Tänzer vor. Das ganze Programm wurde von dem „Walachischen Zehnkampf“ begleitet, bei dem unser Repräsentant überlegen war, natürlich im Geiste des Fair Plays. Es folgte freie Vergnügung. Das ganze Programm wurde ungefähr um 11 Uhr mit dem Besuch von zehn ausgewählten ausländischen, von der hiesigen Gruppe vorgestellten Tanzgruppen beendet. Ein Erlebnis, das man lange nicht vergessen wird. Ich bin gespannt, was in zwei Jahren kommt.

Weil ich diesmal meinen Urlaub wirklich ernst nehme, bin ich momentan auf Malta und genieße hier unter dem Motto „Just chillin´!“ die Sonne und das Meer.

Viele Grüße

Monika

Stipendia Stipendien News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Studium Studium Cestování Reisen Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare