Nabídka praxe Brücke/Most-Stiftung

24. 11. 2015

Uzávěrka přihlášek: 30. listopad 2015

Začátek praxe: 1. únor 2016

Délka: nejméně 6 měsíců

 

Pražská pobočka Brücke/Most-Stiftung hledá německou/kého rodilou/ého mluvčí/ho na pozici praktikantky/ta.

Jako operativně aktivní nadace se angažuje projekty ve čtyřech pracovních oblastech: svět dětí a mládeže, společnost a historie, kulturní setkání a Prag kontakt pro porozumění a společnou práci mezi Německem a Českem, stejně tak ostatními zeměmi východní Evropy.

Praxe  má své sídlo v pražské kanceláři Brücke/Most-Stiftung- Pragkontakt.

I přesto, že není možné vám ubytování uhradit, rádi vám nabídneme pomoc při jeho hledání a zpostředkování jiné finanční podpory.

 

Oblast působení:

Prag kontakt podporuje školní a mládežnické skupiny a jejich vedení při organizaci vzdělávacích a setkávacích jízd do Prahy a jejího okolí.

Prag kontakt by  rád podporoval setkání a výměnu mládeže z Česka skrz turistický program.

Oblasti působnosti praktikanta/praktikantky:

• rešerše a zpracování témat
• příprava a pomoc při práci s veřejností, dokumentace
• organizace
• péče o skupiny
• evaluace skupinových pobytů
• správa adres, administrace

Požadavky :

• student/ka
• zkušenosti v pedagogické oblasti a projektovém managmentu
• zájem o země střední a východní Evropy
• znalosti německého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
• dobré znalosti českého jazyka, slovem i písmem
• velmi dobré IT schopnosti, obvlášť MS Office a Internet
• dobré organizační schopnosti
• samostatná práce
• spolehlivost & odolnost vůči stresu

Pravidelně se konají jednání mezi vedoucím a praktikanten, stejně tak jako schůze celého týmu. Praktikant/ka obdrží široký rozhled do činnosti Brücke/Most- Stiftung. Vlastní nápadům a kreativitě se meze nekladou a jsou vítány! Na konci praxe obržíte jak pracovní posudek, tak smlouvu.

Přihlášky posílejte na Email:

m.janouskova@bmst.eu

Praktikumsangebot der Brücke/Most-Stiftung

24. 11. 2015

Bewerbungsschluss: 30. November 2015

Praktikumsbeginn: 1. Februar 2016

Praktikumsdauer: mindestens 6 Monate

 

Die Prager Vertretung der Brücke/Most-Stiftung sucht eine/n deutsche/n Muttersprachler/in als Praktikant/in.

Als operativ tätige Stiftung engagiert diese sich mit Projekten in den vier Arbeitsbereichen Kinder- & Jugendwelten, Gesellschaft & Geschichte, Kulturbegegnungen und Pragkontakt für die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien sowie anderen Ländern Ostmitteleuropas.

Das Praktikum ist im Prager Büro der Brücke/Most-Stiftung bei „Pragkontakt“ angesiedelt.
Auch wenn es leider nicht vergütet werden kann, wird gerne bei der Suche nach einer Unterkunft und anderer finanzieller Unterstützung geholfen.

 

Tätigkeitsbereich:

Pragkontakt unterstützt Schüler- und Jugendgruppen und ihre Leitung bei der Organisation von Bildungs- und Begegnungsfahrten in die Stadt Prag und deren Umgebung.
Pragkontakt möchte die Begegnung und den Austausch mit Menschen aus Tschechien fördern und über ein touristisches Programm hinaus ein themenorientiertes Angebot mit pädagogischem Ansatz ermöglichen. (www.pragkontakt.eu)

Aufgabenbereiche des Praktikanten/der Praktikantin:

• Recherche und Aufarbeitung der Themen
• Vorbereitung und Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation
• Organisatorische Tätigkeiten
• Betreuung der Gruppen
• Evaluation der Gruppenaufenthalte
• Adressverwaltung, Administrationsaufgaben 

Anforderungen:

• Student/in
• Erfahrung im pädagogischen Bereich und im Projektmanagement
• Interesse an den Ländern Mittel- und Osteuropas
• muttersprachliche Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
• Idealerweise gute tschechische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
• Sehr gute Kenntnisse der EDV, insbesondere im Umgang mit MS Office und Internet
• Gutes Organisationstalent
• Selbständiges Arbeiten
• Zuverlässigkeit & Belastbarkeit

Es gibt regelmäßige Besprechungen zwischen Betreuerin und Praktikant/in sowie regelmäßige Teamsitzungen. Er/sie erhält einen breiten Einblick in die Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung. Dabei sind eigene Ideen und Kreativität erwünscht und willkommen!
Am Ende des Praktikums wird einen Arbeitsvertrag sowie ein Zeugnis ausgestellt.

Kurzbewerbungen bitte per Email an:

m.janouskova@bmst.eu

Blog Blog News News Cestování Reisen Studium Studium Kultura Kultur Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Semináře Seminare Stipendia Stipendien