Nadace Brücke/Most hledá praktikanta/ku

12. 10. 2016

Kde: Praha
Kdy: od listopadu 2016 (po dohodě možnost pozdějšího nástupu)
Doba trvání: minimálně 6 měsíců

Nadace Brücke/Most je nadace pro podporu česko-německé spolupráce, která se angažuje v oblastech: svět dětí a mládeže, společnost, historie nebo kultura. Dále běží nadační projekt Pragkontakt, který zprostředkovává informační setkávání a výměny skupin zájemců v oblasti kulturních a vzdělávacích projektů mezi německy mluvícími zeměmi a Českou republikou, stejně jako mezi ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

Praktikum probíhá v pražské kanceláři nadace Brücke/Most v oblasti Pragkontakt a není bohužel finančně ohodnoceno. Nadace však nabízí pomoc při hledání ubytování a s podáním žádosti o finanční podporu (např. stipendium z programu Erasmus+).

Pragkontakt pomáhá skupinám žáků a mladistvých z německy mluvících zemí (a jejich doprovodu) s organizací návštěv Prahy. Projekt se tímto snaží podpořit setkávání s lidmi z Čech a nabízí tematicky orientovaný turistický program s pedagogickou podporou. (další informace na www.pragkontakt.eu)

Úkoly praktikanta:

 • Rešerše a zpracování témat
 • Příprava a podpora PR a dokumentace
 • Organizační záležitosti
 • Starání se o skupiny
 • Evaluace skupinových pobytů
 • Správa adresáře, administrativní úkoly
 • Eventuálně překlady

Požadavky:

 • Student
 • Zkušenost v pedagogické oblasti a v projektovém managementu
 • Zájem o střední a východní Evropu
 • Znalosti němčiny na úrovni rodilého mluvčího a vyjadřovací schopnost při psaní i mluvení
 • Ideálně dobré znalosti češtiny v psaní i mluvení
 • Výborné technické dovednosti, především MS Office a internet
 • Organizační talent
 • Schopnost samostatně pracovat
 • Spolehlivost

Pracovní doba je 7 hodin denně, po dohodě flexibilní. Praktikant obdrží pracovní smlouvu a na konci praktika vysvědčení.

O místo praktikanta se můžete ucházet po emailu: s.krtkova@bmst.eu

Die Brücke/Most-Stiftung sucht eine/n Praktikant/in

12. 10. 2016

Wo: Prag
Wann: ab November 2016 (Späterer Zeitpunkt unter Absprache möglich)
Dauer: mind. 6 Monate

Die Brücke/Most-Stiftung ist eine operativ tätige Stiftung, die sich mit Projekten in ihren vier Arbeitsbereichen Kinder- & Jugendwelten, Gesellschaft & Geschichte, Kulturbegegnungen und Pragkontakt für die Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien sowie anderen Ländern Ostmitteleuropas engagiert.

Das Praktikum ist im Prager Büro der Brücke/Most-Stiftung bei „Pragkontakt“ angesiedelt. Leider kann das Praktikum nicht vergütet werden. Wir helfen Ihnen aber gern bei der Suche nach einer Unterkunft und bei der Beantragung von finanzieller Unterstützung (z.B. für ein Praktikumsstipendium des Erasmus+ Programms).

Tätigkeitsbereich: Pragkontakt unterstützt Schüler/innen- und Jugendgruppen und deren Leitung bei der Organisation einer Fahrt nach Prag. Pragkontakt möchte dabei die Begegnung mit Menschen aus Tschechien fördern und über ein touristisches Programm hinaus ein themenorientiertes Angebot mit pädagogischem Ansatz ermöglichen. (Weitere Infos auf www.pragkontakt.eu)

Aufgabenbereiche des Praktikanten/der Praktikantin:

 • Recherche und Aufarbeitung der Themen
 • Vorbereitung und Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation
 • Organisatorische Tätigkeiten
 • Betreuung der Gruppen
 • Evaluation der Gruppenaufenthalte
 • Adressverwaltung, Administrationsaufgaben
 • evtl. Übersetzungsaufgaben

Arbeitsort: Prag Anforderungen:

 • Student/in
 • Erfahrung im pädagogischen Bereich und im Projektmanagement
 • Interesse an den Ländern Mittel- und Osteuropas
 • muttersprachliche Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
 • Idealerweise gute tschechische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
 • Sehr gute Kenntnisse der EDV, insbesondere im Umgang mit MS Office und Internet
 • Gutes Organisationstalent
 • Selbständiges Arbeiten
 • Zuverlässigkeit & Belastbarkeit

Die Arbeitszeit beträgt 7 Stunden pro Tag und kann auch flexibel abgesprochen werden. Der/die Praktikant/in hat eine Ansprechpartnerin und Betreuerin, die ihn/sie in die Arbeit einweist. Es gibt regelmäßige Besprechungen zwischen Betreuerin und Praktikant/in sowie regelmäßige Teamsitzungen, an denen der/die Praktikant/in teilnimmt. Der/Die Praktikant/in erhält einen breiten Einblick in die Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung. Dabei sind eigene Ideen und Kreativität erwünscht und willkommen!Der/Die Praktikant/in erhält einen Arbeitsvertrag sowie am Ende des Praktikums ein Zeugnis.

Kurzbewerbungen richten Sie bitte per Email an Šárka Krtková: s.krtkova@bmst.eu

Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Semináře Seminare Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog News News Čeština Tschechisch Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien