Nadace Brücke/Most hledá praktikanta/praktikantku

16. 3. 2015

Nadace Brücke/Most pro podporu česko-německého porozumění a spolupráce hledá od srpna 2015 na nejméně 6 měsíců praktikanta/praktikantku. Praktikum se uskuteční v pražské kanceláři Nadace Brücke/Most  v rámci projektu „Pragkontakt“.

Projekt „Pragkontakt“ podporuje žáky/žačky a skupiny mladých lidí a jejich vedení při organizaci cesty do Prahy. Projekt chce podpořit setkání s lidmi z Česka skrze tematický turistický program s pedagogickou podporou. Další informace nalezneš na www.pragkontakt.de

Tvé úkoly:

 • rešerše a zpracování témat
 • příprava dokumentace a podpora styku s veřejností
 • organizační záležitosti
 • doprovázení skupin
 • evaluace skupinových pobytů
 • správa adres, administrativní úkoly

Měl/a bys:

 • být student
 • mít zkušenosti v pedagogické oblasti a projektovém managementu
 • mít zájem o země střední a východní Evropy
 • mít znalost němčiny na úrovni mateřského jazyka a dobrou schopnost vyjadřovat se písemně i ústně
 • ideálně mít dobré znalosti českého jazyka v písmu i slově
 • mít velmi dobré znalosti práce na PC, obzvláště s MS Office a internetem
 • mít organizační talent
 • umět pracovat samostatně
 • být spolehlivý/á a odolný/á vůči zátěži

Praktikum bohužel není placeno, ale můžeš očekávat pomoc při hledání ubytování a další finanční podporu.

Pracovní doba je 7 hodin denně a je flexibilní. Praktikant/ka má kontaktní osobu a mentorku, které ho/ji obeznámí s prací. Konají se pravidelné rozhovory mezi praktikantem/praktikantkou a mentorkou a pravidelná týmová sezení, kterých se praktikant/ka účastní. Praktikant/ka získá vhled do činností Nadace Brücke/Most. Vítané jsou i vlastní nápady a kreativita! Praktikant/ka obdrží pracovní smlouvu a potvrzení o absolvování praktika.

Krátkou žádost zašli do 12. dubna na e-mail m.janouskova@bmst.eu

Brücke/Most-Stiftung sucht Praktikant/-in

16. 3. 2015

Die Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit sucht ab August 2015 für ihr Büro in Prag für mindestens 6 Monate eine Praktikantin/ einen Praktikanten. Das Praktikum ist im Prager Büro der Brücke/Most-Stiftung im Rahmen des Projekts „Pragkontakt“ angesiedelt.

Das Projekt Pragkontakt unterstützt Schüler/innen- und Jugendgruppen und ihre Leitung bei der Organisation einer Fahrt nach Prag. Das Projekt möchte die Begegnung mit Menschen aus Tschechien fördern und über ein touristisches Programm hinaus ein themenorientiertes Angebot mit pädagogischem Ansatz ermöglichen. Weitere Informationen findest Du auf www.pragkontakt.de.

Deine Aufgaben wären:

 • Recherche und Aufarbeitung der Themen
 • Vorbereitung und Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation
 • Organisatorische Tätigkeiten
 • Betreuung der Gruppen
 • Evaluation der Gruppenaufenthalte
 • Adressverwaltung, Administrationsaufgaben

Du sollstest:

 • Student/in sein
 • Erfahrung im pädagogischen Bereich und im Projektmanagement haben
 • Interesse an den Ländern Mittel- und Osteuropas haben
 • muttersprachliche Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift besitzen
 • Idealerweise gute tschechische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift haben
 • Sehr gute Kenntnisse der EDV, insbesondere im Umgang mit MS Office und Internet, haben
 • ein Organisationstalent sein
 • selbständig arbeiten können
 • zuverlässig & belastbar sein

Das Praktikum kann leider nicht vergütet werden, aber es wird gerne bei der Suche nach einer Unterkunft und anderer finanzieller Unterstützung geholfen.

Die Arbeitszeit beträgt 7 Stunden pro Tag und kann auch flexibel abgesprochen werden. Der/die Praktikant/in hat eine Ansprechpartnerin und Betreuerin, die ihn/sie in die Arbeit einweist. Es gibt regelmäßige Besprechungen zwischen Betreuerin und Praktikant/in sowie regelmäßige Teamsitzungen, an denen der/die Praktikant/in teilnimmt. Der/Die Praktikant/in erhält einen breiten Einblick in die Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung. Dabei sind eigene Ideen und Kreativität erwünscht und willkommen! Der/Die Praktikant/in erhält einen Arbeitsvertrag sowie am Ende des Praktikums ein Zeugnis.

Kurzbewerbungen richten Sie bitte per Email bis 12. April an: m.janouskova@bmst.eu

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Semináře Seminare News News Stipendia Stipendien Blog Blog Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium