Německé filmy v Česku

15. 10. 2015

DAS FILMFEST slaví v roce 2015 své desáté narozeniny a ty můžeš slavíš s ním.

Už po desáté se v Česku koná festival německého filmu, který ve svém programu nabízí různé filmy odlišných žánrů, které je možné v určitých dnech  shlédnout ve vybraných kinech.

Mimo jiné, v kategorii Top 10 ( nejvýznamnější a revolucionářské filmy z historie německého filmu) „ M- Město hledá vraha“ a v kategorii  TERRA INKOGNITA (filmy bez geografického konceptu, v kterých jejich protagonisté musí zvládnout  novou životní situaci). „Když jsme snili“.

Filmfest proběhl poprvé v roce 2006 a v následujícíh letech nabýval na popularitě, což dokazuje i přibližně 6.800 návštěvníků, kteří v loňském roce navštívili 85 filmových představení.

Kromě toho nabízí organizátoři Filmfestu také školní projekce pro třídy, které mají výuku němčiny. Podle zájmu je možné promítat vybrané a věku odpovídající filmy.

 

Vstupné:
100 kč
  50 kč  pro školní projekce
 

Jazyk:
Němčina
české nebo anglické titulky
 

Místo:
Praha (21.10. - 25.10.)
Plzeň (26.10. - 28.10.)
Brno ( 29.10. – 01.11. )
 

Zájemci si mohou celý program pročíst ještě jednou tady.

____
Foto (zdroj)
 

Deutsche Filme in Tschechien

15. 10. 2015

DAS FILMFEST feiert 2015 seinen zehnten Geburtstag und DU feierst mit.

Bereits zum 10. Mal findet das Filmfestival deutschsprachiger Filme in Tschechien statt und bietet in seinem Programm verschiedene Filme unterschiedlichen Genres, die in den Festivaltagen in ausgewählten Kinos angesehen werden können.

Unter anderem, in der Kategorie TOP 10 (bedeutendste und revolutionärste Filme aus der Geschichte des deutschsprachigen Films) „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ und in der Kategorie TERRA INCOGNITA (Filme ohne geographisches Konzept, in denen ihre Protagonisten eine neue Lebenssituation bewältigen müssen) „Als wir träumten“.

2006 zum ersten Mal durchgeführt, hat das Filmfest in den Folgejahren immer mehr an Bekanntheit dazugewonnen und lässt eine Besucherzahl von etwa 6.800 Zuschauern verzeichnen, die im letzten Jahr 85 Filmvorführungen besucht haben.

Außerdem stellen die Veranstalter des Filmfests extra Schulvorführungen für Schulklassen mit Deutschkenntnissen zur Verfügung, in denen je nach Bedarf ausgewählte und altersgerechte Filme gezeigt werden können.

 

Eintrittspreis:
100 CZK
  50 CZK ermäßigt für Schulvorführungen

Sprache:
deutsch
tschechische und englische Untertitel

Ort:
Prag (21.10. - 25.10.)
Pilsen (26.10. - 28.10.)
Brünn (29.10. - 01.11.)
 

Interessierte könne sich das gesamte Programm hier noch einmal durchlesen.
____
Bildquelle
 

News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Semináře Seminare Studium Studium