Nové perspektivy?

17. 3. 2015

Nové perspektivy? Návrat mezi "bydlící společnosti" v sousedních zemích. Tento název nese česko-německý seminář, který se koná 18.-23.05. 2015 v Drážďanech. K účasti je zváno vždy 10 studentů z měst Ostrava nebo Drážďany a jejich okolí.

Je bezdomovectví okrajový společenský jev? Během mezinárodního setkání se budou účastníci zabývat stereotypizací bezdomovců a jejich situací. Zodpovězeny budou otázky jako: Jaké podpůrné systémy pro bezdomovce existují v Česku a Německu, co jsou společenské příčiny bezdomovectví?

Co Tě čeká?

  • tematické workshopy, mimo jiné sociální nerovnost, bezdomovectví v Sasku a Česku
  • prohlídka Prahy se spolkem Pragulic - poznej Prahu jinak! o.s.
  • seznámení se sociálními projekty v Německu a Čechách
  • rozšíření osobní sociální sítě

Během projektu se nabízí možnost proměnit nové zkušenosti v sociální projekt. Zorganizujete první německý „Street Store“ (celosvětový obecně prospěšný projekt ve formě veřejného „obchodu“ pro potřebné) v Drážďanech.

Účastnický poplatek činí 500 Kč (včetně ubytování a stravy).

Máš zájem?

Přihlas se do 30. dubna 2015  u Ivany Pezlarové, bildungfw@bmst.eu nebo na telefonu (0351 433 14 141).

Leták k projektu

Neue Perspektiven?

17. 3. 2015

Neue Perspektiven? Zurück in die "wohnende Gesellschaft"  in benachbarten Ländern. Unter diesem Titel findet vom 18.- 23.05. 2015 ein deutsch-tschechisches Seminar in Dresden statt. Zur Teilnahme am Projekt werden jeweils 10 Student/innen aus den Städten/Regionen um Ostrava und Dresden eingeladen.

Ist die Obdachlosigkeit ein gesellschaftliches Randphänomen? Während der internationalen Begegnung setzen sich die Teilnehmer mit  Stereotypisierungen gegenüber Obdachlosen und ihren Situationen auseinander. Beantwortet werden sollten Fragen wie: Welche Unterstützungsangebote bestehen in Tschechien und Deutschland, was sind gesellschaftliche Ursachen für Obdachlosigkeit?

Was erwartet Dich?

  • thematische Workshops, u.a. zu sozialer Ungleichheit, Obdachlosigkeit in Sachsen und Tschechien
  • Tagesexkursionen nach Prag mit Stadtführung durch Obdachlose
  • Kennenlernen sozialer Projekte in Deutschland und Tschechien
  • Erweiterung des persönlichen sozialen Netzwerks

Während des Projekts gibt es die Möglichkeit, die neuen Erfahrungen sofort in ein soziales Projekt umzusetzen. Ihr organisiert den ersten deutschen Street Store (weltweites gemeinnütziges Projekt in Form eines öffentlichen „Geschäfts“ für Bedürftige) in Dresden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro (inkl. Unterkunft und Verpflegung).

Interesse geweckt?

Melde dich bei Ivana Pezlarová, bildungfw@bmst.eu oder per Telefon (0351 433 14 141) bis zum 30. April 2015 an.

Flyer zum Projekt

Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Semináře Seminare Blog Blog Studium Studium Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch News News Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview