Nové vypsání programu EUROPEANS FOR PEACE

20. 11. 2015

Téma 2016/17:
„Diskiminace: Otevři oči! Projekty vyloučení tehdy – a dnes“

Uzávěrka přihlášek: 1. prosince 2015
Projekt potrvá: od 1. června 2016 do 31. srpna 2017

Organizace „Vzpomínka, zodpovědnost a budoucnost“ (EVZ) podpoří v rámci programu EUROPEANS FOR PEACE mezinárodní výměnné projekty mládeže z Německa, Izraele a zemí střední, východní  a jižní Evropy.

Financování těchto projektů zahrnuje náklady na cestu, ubytování, stravu, přípravu projektu a honorář.

Školy nebo mimoškolní vzdělávací zařízení mohou uzavřít mezinárodní partnerství s německým partnerem a zažádat o podporu společných projektů.

Práce na projektech se vztahuje v historickém kontextu k nacionalismu a druhé světové válce v Evropě. V současném kontextu pak k formám diskriminace a vyrovnání se s aktuálními myšlenkami o nerovnocennosti.

Projekty o situaci uprchlíků (před, během a po druhé světové válce) a především i o dnešní situaci v zemích partnera, jsou vítány.

Žádací formulář a více informací na: www.stiftung-evz.de/efp.

Upozornění k aktuálnímu vypsání:
http://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/20150720_EFP_Hinweise_2016_17.pdf

Tak tedy: Otevři oči! Těšíme se na vaše nápady.

Dotazy na tým EUROPEANS FOR PEACE posílej na adresu europeans-for-peace@stiftung-evz.de.

Neue Ausschreibung im Förderprogramm EUROPEANS FOR PEACE

20. 11. 2015

Thema 2016/17:
„Diskriminierung: Augen auf! Projekte über Ausgrenzung damals – und heute“

Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2015
Projektzeitraum: 1. Juli 2016 bis 31. August 2017

Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) fördert im Programm EUROPEANS FOR PEACE internationale Austauschprojekte für Jugendliche aus Deutschland und den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie Israel.

Die Finanzierung der Projekte umfasst anteilig Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, Projektmittel sowie Honorare.

Schulen oder außerschulische Bildungsträger können sich in internationaler Partnerschaft mit einem deutschen Partner zusammenschließen und gemeinsame Projekte beantragen.

Historischer Bezugspunkt für die thematische Projektarbeit ist die Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs in Europa. Der Gegenwartsbezug sind heutige Formen der Diskriminierung und die Auseinandersetzung mit aktuellen Denkmustern der Ungleichwertigkeit.

Zur Antragstellung eingeladen werden insbesondere auch Projektvorhaben zur Situation von Flüchtlingen vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere auch in Camps für Displaced Persons oder zur heutigen Situation von Flüchtlingen in den Ländern der Projektpartner.

Antragsformular und mehr Informationen unter: www.stiftung-evz.de/efp.

Hinweise zur aktuellen Ausschreibung:
http://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Europeans_for_Peace/20150720_EFP_Hinweise_2016_17.pdf

Also, dann: Augen Auf! Wir freuen uns auf eure Projektideen.

Fragen an das Team von EUROPEANS FOR PEACE, an die E-Mail Adresse:
europeans-for-peace@stiftung-evz.de.

Kultura Kultur Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Němčina Deutsch Cestování Reisen Blog Blog Semináře Seminare Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview