„Předčítač“

13. 12. 2012

Vždyckys byl/a jedničkou ve vyprávění příběhů? Posluchači ti pokaždé doslova visí na rtech?Potom nesmíš chybět na recitační soutěži v německém jazyce, kterou pořádá Pražský literární dům!

Účastnit se můžeš v následujících kategoriích:
mateřský jazyk němčina,
mateřský jazyk jiný než němčina,
hudební interpretace literárního textu

Jednotlivé kategorie jsou dále rozděleny podle věku.

Výběr textu je zcela na tobě. Může se jednat o báseň, pohádku, povídku nebo bajku, veselou nebo smutnou, dlouhou nebo krátkou. Zvolený text namluvíš (zpěv není povolen!) na DVD o maximální délce 3 minuty. Porota zohlední autentičnost, kreativitu při přednesu literárního díla a grafické ztvárnění tvého videa.

Vítěz v každé kategorii obdrží 1000 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2013

Přihlášku a podrobnější informace najdeš na http://www.literarnidum.cz/?page=deta...

„Der Vorleser“

13. 12. 2012

Du konntest schon immer gut Geschichten erzählen? Deine Zuhörer hingen dir immer gespannt an den Lippen?Dann mach mit beim deutschsprachigen Rezitationswettbewerb des Prager Literaturhauses!

Teilnehmen kannst du in folgenden Kategorien:
Muttersprache Deutsch,
Muttersprache Nicht-Deutsch,
Musikalische Interpretation literarischer Texte

Diese Kategorien sind noch mal in Altersklassen unterteilt.

Die Auswahl des Textes ist dir überlassen. Es kann ein Gedicht, Märchen, Geschichte oder Fabel sein, lustig oder traurig, lang oder kurz. Den ausgewählten Text nimmst du dann auf DVD auf (max. 3 Minuten), wichtig ist, dass du ihn sprichst, nicht singst. Die Jury achtet u. a. auf Authentizität, kreative Umsetzung des literarischen Werkes und grafische Gestaltung des Videobeitrages.

Dem Gewinner der jeweiligen Kategorie winkt ein Preis von je 1000 Kč.

Bewerbungsfrist: 31.01.2013

Anmeldeformulare und nähere Infos unter: http://www.prager-literaturhaus.com/?...

News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Blog Blog Kultura Kultur Čeština Tschechisch Semináře Seminare Studium Studium Cestování Reisen