Plzeň 2015 z mého pohledu

22. 1. 2015

Když ze všech stran slyšíte jen o velkém otevření hlavního kulturního města Evropy a k tomu jste ještě trošku zvědaví, nezbývá nic jiného, než se do Plzně vypravit. Proto jsem se taky já vydala v sobotu na cestu.

V Řezně jsem nasedla do vlaku a, upřímně řečeno, jsem chtěla celou cestu prospat, než mě napadlo, že vlastně sedím ve „Vlaku za kulturou“. Ačkoli jsem seděla ve vagónu, rozhodla jsem se po dlouhém přemlouvání sebe sama navštívit i  vagón „kulturní“, který byl zařazen úplně na začátku, hned za lokomotivou. Ale vyplatilo se. Pro zábavu hrál na kytaru a zpíval muzikant, z jehož vystoupení jsem však stihla až úplný konec. Potom přišli na scénu dva klauni. Nejvtipnější bylo to, že jeden vystupoval v kolečkových bruslích a při každém pohybu vlaku se rozjel do jiného směru, což bylo docela nebezpečné nejen pro něj, ale i pro přihlížející diváky. Aby se mohl pohybovat pouze v malém vyhrazeném prostoru, přivázal ho ten druhý, samozřejmě za smíchu diváků, k velkému kufru s rekvizitami. Po tomto zábavném programu už jsem měla za sebou půlku cesty.

Slavnost k otevření města začínala v půl šesté. Orchestr se objevoval mimo jiné v oknech Muzea loutek, železná konstrukce zvedala do výšky herečku – tato scéna byla vedle nás stojícími lidmi přirovnána ke scéně z fimu King-Kong. Chvíli, vlastně až do konce slavnostní aktu, nám trvalo pochopit, že se u této konstrukce jedná o anděla, protože na začátku neměl křídla. Celou dobu se nad hlavami diváků pohyboval provazochodec. V jednom okamžiku se zastavil a všichni mohli jen odhadovat, jestli dostal strach nebo chtěl jen celou situaci udělat dramatičtější. Videoprojekce na fasádách domů byla velmi barevná a my jako bychom se ocitli v minulosti. Na konci skákalli akrobati se svými koly na trampolínách, zpívalo se a atmosféra byla opravdu sváteční. Neměla bych zapomenout také na rozeznění nových zvonů v 18 hodin. A to nejdůležitější, když se zvedla opona na jevišti, nestál tam nikdo jiný než Jiří Suchý, který otevřel Plzeň 2015 několika jeho slavnými písněmi.

Co ještě stojí za zmínku je výstava děl Jiřího Trnky. Loutky, obrazy, autoportréty... jsou prezentovány velmi interaktivně. Člověk se může podívat na nějaký film a vidět mnoho obrázků, které zná z dětství z různých knih pohádek a říkadel.

Pilsen 2015 aus meiner Sicht

22. 1. 2015

Wenn man von allen Seiten über die große Eröffnung der Kulturhauptstadt Europas hört und dazu noch ein bisschen neugierig ist, hat man eigentlich keine andere Möglichkeit, als selbst nach Pilsen zu fahren. Darum machte auch ich mich voller Erwartung am Samstag auf den Weg.

In Regensburg setzte ich mich in den Zug und ehrlich gesagt, wollte ich die ganze Reise verschlafen, bis mir auffiel, dass ich doch tatsächlich im  „Zug zur Kultur“ saß! Obwohl ich im Wagen am Ende des Zuges gesessen hatte, habe ich mich nach langem Mich-Selbst-Überreden entschieden, den „kulturellen“ Wagen des Zuges, der ganz vorne gleich hinter der Lok zu finden ist, zu besuchen. Es lohnte sich, für Unterhaltung  spielte ein Musiker Gitarre und sang. Leider schaffte ich nur das Ende seines Auftritts. Dann kamen zwei Clowns auf die Szene. Das Lustigste war, das der Eine in Rollschuhen aufgetreten ist und bei jeder Bewegung des Zuges in  eine andere Richtung fuhr, was ziemlich gefährlich nicht nur für ihn, sondern auch für die Zuschauer war.  Darum band ihn der Zweite an einen  großen Koffer mit Requisiten fest, damit  konnte er sich nur beschränkt im Raum bewegen,  zur großen Unterhaltung der Zuschauer.  Nach diesem lustigen Programm war die Hälfte meiner Fahrt hinter mir.

Die Feier zur Eröffnung startete um halb sechs. Das Orchester  erschien unter anderem im Fenster des Museums der Marionetten (Muzea loutek), eine eiserne  Konstruktion hob die Schauspielerin in die Höhe – diese Szene wurde von den neben uns stehenden Menschen, mit einer Szene aus  King-Kong verglichen. Es dauerte aber wirklich eine Weile, eigentlich bis zum Ende des feierlichen Aktes, bis wir begriffen, dass es sich bei dieser Konstruktion um einen Engel handelt, weil er am Anfang keine Flügel hatte.  Der Seiltänzer bewegte sich die ganze Zeit über den Köpfen der Zuschauer. In einem Moment blieb er stehen und alle konnten nur vermuten, ob er Angst bekam oder nur die Situation spannend machen wollte.  Die Videoprojektion auf den Fassaden der Häuser waren sehr bunt und man fühlte sich in die Vergangenheit zurückversetzt.  Am Ende sprangen die Akrobaten mit ihren Fahrrädern auf Trampolinen herum, es  wurde gesungen und die Atmosphäre war wirklich feierlich. Ich sollte auch nicht das Läuten der neuen Glocken um 18 Uhr vergessen und das Allerwichtigste, als der Vorhang auf der Bühne fiel, stand kein Anderer als Jiri Suchy da und eröffnete Pilsen 2015 mit einigen seiner besten Lieder.

Was noch erwähnt werden sollte,  ist die Ausstellung der Werke von Jiri Trnka. Die Puppen, Bilder, Autoporträts sind sehr interaktiv präsentiert. Man kann Filme anschauen und viele Bilder sehen, die man schon als Kind in verschiedenen Märchen- und Sprüchleinbüchern gesehen hat.

Čeština Tschechisch Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Semináře Seminare Kultura Kultur Stipendia Stipendien News News Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch